FORVALTNINGSDATABASEN

Helge Aarseth

Denne siden viser opplysninger om Helge Aarseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Aarseth
NSD id-nummer: 139714
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2007 Skatteunndragelsesutvalget Utredning / ekspertutvalg 0 advokat 01.01.2007 14.08.2009
2008 Skatteunndragelsesutvalget Utredning / ekspertutvalg 0 advokat 01.01.2007 14.08.2009
2009 Skatteunndragelsesutvalget Utredning / ekspertutvalg 0 advokat 01.01.2007 14.08.2009
2009 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2010 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2011 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2012 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2013 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2014 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2015 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2016 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2017 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2018 Klagenemnda for petroleumsskatt Klage Av departement 0 advokat og partner 01.07.2018 01.07.2022
2018 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2019 Klagenemnda for petroleumsskatt Klage Av departement 0 advokat og partner 01.07.2018 01.07.2022
2019 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2020 Klagenemnda for petroleumsskatt Klage Av departement 0 advokat og partner 01.07.2018 01.07.2022
2020 Styret for Opplysningsvesenets fond 0 advokat 01.01.2009 31.12.2020
2021 Klagenemnda for petroleumsskatt Klage Av departement 0 advokat og partner 01.07.2018 01.07.2022