Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt
Utvalgsnummer: 4006000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 12 14000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 12 16334 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 11 15310 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 18297 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 13 17977 Annen instans
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 11 19868 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 11 18907 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 11 21571
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 12 21192
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 6 19739
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 13 22932
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 1 12 0
1994 Justis- og politidepartementet 4 1 12 67942
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 11 52049
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 11 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Ingrid Elisabet Solheim 2 219 Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Ragnhild Eriksen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Randi Hurum 2 301 Avd.Sykepleier Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sophie Solheim 2 301 Justissekretær Av departement 1970 1970
1980 Leder Astrid Will Monsen 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Stein Schjølberg 1 301 Politiinspektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Johan Solberg 1 301 Politiadjutant Av departement 1970 1970
1982 Leder Ingrid Elisabet Solheim 2 219 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Stein Schjølberg 1 301 Politiinspektør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Randi Hurum 2 301 Avdelingssykeple Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Sophie Solheim 2 301 Justissekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Johan Solberg 1 301 Politiadjutant Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ragnhild Eriksen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Stein Schjølberg 1 301 Politiinspektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Marianne Øen 2 215 Sosialsekretær Av departement 1970
1984 Leder Ingrid Elisabet Solheim 2 219 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Stein Schjølberg 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor M. Kindem 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lisbeth Jensen 2 301 Sosionom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole-Idar Kristiansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Nestleder Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Marianne Øen 2 215 Sosialsekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tor M. Kindem 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole-Idar Kristiansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lisbeth Jensen 2 301 Sosionom Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marianne Øen 2 215 Sosialsekretær Av departement 1970 1970
1986 Leder Ingrid Elisabet Solheim 2 219 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Tor M. Kindem 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole-Idar Kristiansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Lisbeth Jensen 2 301 Sosionom Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Gruppesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingolv Asbjørn Frøysa 1 219 Av departement 1970
1988 Leder Ingrid Elisabet Solheim 2 219 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Heidi Larssen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ole-Idar Kristiansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1988 Nestleder Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Gruppesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingolv Asbjørn Frøysa 1 219 Prosjektleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Heidi Larssen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingolv Asbjørn Frøysa 1 219 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1990 Leder Inga Merethe Vik 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Louise Olsrud 2 301 Dommerfullmekti Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Margareth Hedley 2 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bredo Mathiesen 1 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1990 Nestleder Lasse Johannessen 1 301 Helse- Og Sosia Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars Hotvedt 1 216 Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Louise Olsrud 2 301 Dommerfullmekti Av departement 1970
1991 Leder Inga Merethe Vik 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Margareth Hedley 2 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bredo Mathiesen 1 301 Bedriftsrådgive Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lars Hotvedt 1 216 Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Ingolv Asbjørn Frøysa 1 219 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Lars Hotvedt 1 216 Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Ingolv Asbjørn Frøysa 1 219 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Hege Skaanes Nyhus 2 301 Konsulent Av departement 1970
1993 Leder Inger K. Moksness 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kristin Holthe Haug 2 301 Barnevernfullme Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lars Hotvedt 1 216 Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Ingolv A Frøysa 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Kristin Holthe Haug 2 301 Barnevernskonsu Av departement 1970 1970
1994 Leder Inger K. Moksness 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjersti Andresen 2 301 Markedskonsulen Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Hege Skaanes Nyhus 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjersti Andresen 2 301 Markedskonsulen Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Wenche Moell 2 219 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjersti Elisabe Andreassen 2 301 Markedskonsulen Av departement 1970 1970
1996 Leder Ellen Meinich Martens 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Rune Eilertsen 1 301 Medieforsker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Erik Kjeldstadli 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1996 Nestleder Hege Skaanes Nyhus 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Wenche Moell 2 219 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erik Kjeldstadli 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1997 Leder Ellen Meinich Martens 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Rune Eilertsen 1 301 Medieforsker Av departement 1970