FORVALTNINGSDATABASEN

Ellen Fjeldstad

Denne siden viser opplysninger om Ellen Fjeldstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Fjeldstad
NSD id-nummer: 10401
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Politisk Sekretær 1970 1970
1982 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Nestleder Av departement 216 Politisk Sekretæ 1970 1970
1983 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 216 Politisk Sekretær 1970
1983 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Politisk Sekretær 1970
1984 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 216 Informasjonssjef 1970
1985 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Økonom 1970
1985 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 216 Økonom 1970
1986 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Informasjonssekre 1970
1986 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 216 Informasjonssekre 1970 1970
1987 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Informasjonssek 1970
1988 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Gruppesekretær 1970
1988 Tilsynsrådet for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Gruppesekretær 1970
1989 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Gruppesekretær 1970 1970
1989 Tilsynsrådet for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Gruppesekretær 1970
1992 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Politisk Rådgiv 1970
1993 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Politisk Ridgiv 1970
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Politisk Rådgiv 1970 1970