FORVALTNINGSDATABASEN

Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt
Utvalgsnummer: 4009000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1951
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1951 av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 4 15000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 2 18 18016 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 5 2 16 18278 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 25019 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 5 27111 Annen instans
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 4 22000 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 16 22000 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 16 19128
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 11 19972
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 8 49167
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10000
1994 Justis- og politidepartementet 4 2 22 70000
1995 Justis- og politidepartementet 4 2 24 54400
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 5 68988
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Victor Hellern 1 219 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ole Haugstad 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Olaug Skollerud 2 301 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ågot Barder 2 301 Administrasjonssekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Håvard Byrkjeland 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1980 Leder Karl Solberg 1 1601 Lagmann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Victor Hellern 1 219 Rektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Olaug Skollerud 2 301 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ågot Barder 2 301 Administrasjonss Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ole Haugstad 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Håvard Byrkjeland 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1982 Leder Karl Solberg 1 1601 Lagmann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Astrid E. Fagernes 2 220 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Håkon Wiker 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Barbro Sveen 2 301 Redaktør Av departement 1970
1984 Nestleder Håvard Byrkjeland 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Aase Karin Dørum 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Lindboe 1 301 Advokat Av departement 1970
1984 Leder Karl Solberg 1 1601 Lagmann Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Astrid E. Fagernes 2 220 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Lindboe 1 301 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Aase Karin Dørum 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Barbro Sveen 2 301 Redaktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Håkon Wiker 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Astrid E. Fagernes 2 220 Husmor Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Knut Lindboe 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Barbro Sveen 2 301 Redaktør Av departement 1970 1970
1986 Leder Håvard Byrkjeland 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Aase Karin Dørum 2 301 Førstekontorfullm Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Håkon Wiker 1 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1988 Nestleder Geir Engebretsen 1 219 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ann Tune 2 219 Sosialomsorgsko Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Astrid E. Fagernes 2 220 Husmor Av departement 1970 1970
1988 Leder Anders Vestbø 1 301 Byfogd Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jon Letnes 1 301 Juridisk Konsul Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Barbro Sveen 2 301 Redaktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Ann Tune 2 219 Sosialomsorgsko Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Geir Engebretsen 1 219 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingunn Sofie Aursnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Leder Anders Vestbø 1 301 Byfogd Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gerd Salter 2 219 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Nestleder Ann Tune 2 219 Sosialomsorgsko Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ingunn Sofie Aursnes 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1990 Leder Tor Aa Gjone 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Grinde Abrahamsen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jon Alshus 1 301 Seniorkonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Wærstad 1 219 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gerd Salter 2 219 Førstesekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jon Alshus 1 301 Seniorkonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Lars Grinde Abrahamsen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1991 Leder Tor Aa Gjone 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gerd Salter 2 219 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1992 Varamedlem og nestleder Ann Tune 2 219 Sosialomsorgsko Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Wærstad 1 219 Student Av departement 1970 1970
1992 Leder Gottfred Greve 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lars Grinde Abrahamsen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Wærstad 1 219 Student Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Gerd Salter 2 219 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Ann Tune 2 219 Sosionom Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Bente Fjell 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Lars Grinde Abrahamsen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970 1970
1993 Leder Gottfred Greve 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Knut Wærstad 1 219 Sosiolog Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Berit Ryen 2 219 Miljøterapeut Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ditlef Knudsen 1 219 Arkitekt Av departement 1970
1994 Nestleder Bente Fjell 2 220 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Eri Hansen 1 228 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Fredrik Lothe 1 301 Student Av departement 1970
1994 Leder Gottfred Greve 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Ditlef Knudsen 1 219 Arkitekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Berit Ryen 2 219 Miljøterapeut Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Fredrik Lothe 1 301 Student Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tore Røisland 1 216 Barnevernsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Knut Wærstad 1 219 Forsker Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Wenche Moell 2 219 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Synnøve Moe Bjørnlien 2 219 Barnevernspedag Av departement 1970
1996 Nestleder Bente Fjell 2 220 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Nina Sandberg 2 301 Utredningskonsu Av departement 1970
1996 Leder Torjus Gard 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Fredrik Lothe 1 301 Student Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Tore Røisland 1 216 Barnevernsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Synnøve Moe Bjørnlien 2 219 Barnevernspedag Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Wenche Moell 2 219 Av departement 1970
1997 Leder Torjus Gard 1 301 Byrettsdommer Av departement 1970