FORVALTNINGSDATABASEN

Karl Solberg

Denne siden viser opplysninger om Karl Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Solberg
NSD id-nummer: 2969
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Lagmann 1970 1970
1980 Utvalget for Reisebyråbevilling Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Lagmann 1970 1970
1982 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Lagmann 1970 1970
1984 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Lagmann 1970 1970