Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel
Utvalgsnummer: 4012000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Justisdepartementet i henhold til Fengselsloven.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 11 9000 Annen instans
1981 Justis- og politidepartementet 4 1 12 9430 Annen instans
1982 Justis- og politidepartementet 4 2 12 10000 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 2 4 10592 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 2 11 0 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 2 9 0 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 4 2 8 11650 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 4 2 10 12650
1988 Justis- og politidepartementet 4 2 7 12570
1989 Justis- og politidepartementet 4 2 10 12615
1990 Justis- og politidepartementet 4 2 9 12700
1991 Justis- og politidepartementet 4 2 12 13249
1992 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1994 Justis- og politidepartementet 4 1 0 0
1995 Justis- og politidepartementet 3 2 0 5008
1996 Justis- og politidepartementet 4 2 0 0
1997 Justis- og politidepartementet 4 2 10 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Gabriel Lund Valen 1 1106 Teknisk Rådmann Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Liv Heggebø 2 1106 Husmor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Bonde Av departement 1970
1980 Nestleder Kåre Gåsvatn 1 1106 Finansrådmann Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Magda Eriksen 2 1106 Husmor Av departement 1970
1980 Leder Olav Askvik 1 1106 Sorenskriver Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Alfhild Dalen 2 1106 Gårdbruker 1970 1970
1982 Vanlig medlem Liv Heggebø 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Gabriel Lund Valen 1 1106 Finansrådmann Av departement 1970 1970
1982 Leder Olav Askvik 1 1106 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Torgersen 1 1106 Skoleinspektør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Magda Eriksen 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Torgersen 1 1106 Skoleinspektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970
1984 Leder Trygve Kiberg 1 1106 Byfogd Av departement 1970
1984 Nestleder Sverre Caspersen 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Liv Heggebø 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Magda Eriksen 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970
1985 Leder Trygve Kiberg 1 1106 Byfogd Av departement 1970
1985 Nestleder Sverre Caspersen 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Magda Eriksen 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1986 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av departement 1970
1986 Nestleder Sverre Caspersen 1 1106 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Liv Heggebø 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1987 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av departement 1970
1988 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Magda Eriksen 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1988 Nestleder Trond Hjelde 1 1106 Advokat Av departement 1970
1989 Nestleder Trond Hjelde 1 1106 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Iveland 2 1106 Tannlege Av departement 1970
1990 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Magda Eriksen 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Trond Hjelde 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Iveland 2 1106 Tannlege Av departement 1970
1992 Nestleder Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Ingrid Iveland 2 1106 Tannlege Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars Meling 1 1106 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Helga Sandve 2 1106 Husmor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Ingrid Iveland 2 1106 Tannlege Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1993 Leder Svein Åge Skålnes 1 1149 Herredsrettsdom Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars Meling 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Helga Sandve 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Alfhild J. Dahlen 2 1106 Ekspeditør Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1994 Leder Svein Åge Skålnes 1 1149 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1996 Leder Arne Vikse 1 1106 Dommerfullmekti Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helga Sandve 2 1106 Husmor Av departement 1970 1970
1996 Nestleder Sverre Jr. Caspersen 1 1106 Advokat Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Marit Dunkley 2 1106 Avdelingsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Reidar Bråtveit 1 1149 Helse- Og Sosia Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Elin Bru 2 1149 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Dunkley 2 1106 Avdelingsleder Av departement 1970
1997 Leder Birger A. Stedal 1 1106 Sorenskriver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Elin Bru 2 1149 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Reidar Bråtveit 1 1149 Helse- Og Sosia Av departement 1970