FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Solbakken

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Solbakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Solbakken
NSD id-nummer: 10347
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970 1970
1981 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970 1970
1983 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 301 Advokat 1970
1983 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1970
1984 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1865 Sorenskriver 1970
1984 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1865 Sorenskriver 1970
1984 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1865 Sorenskriver 1970
1985 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1865 Sorenskriver 1970
1985 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1865 Sorenskriver 1970
1985 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1865 Sorenskriver 1970
1986 Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970
1986 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970
1986 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1986 Jordleie- og forpaktningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Sorenskriver 1970
1986 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1106 Sorenskriver 1970
1987 Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970
1987 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970
1987 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1987 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1988 Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1988 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1988 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1989 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1990 Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1990 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1990 Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Sorenskriver 1970
1990 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1991 Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Sorenskriver 1970
1991 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1992 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1992 Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 1106 Sorenskriver 1970
1992 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1993 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1993 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1994 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1994 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1995 Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 1106 Sorenskriver 1970
1996 Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1106 Sorenskriver 1970 1970
1997 Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland Andre oppgaver Varamedlem og nestleder Av departement 1106 Sorenskriver 1970