Forvaltningsdatabasen

Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten
Utvalgsnummer: 4047000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 25.11.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Samarbeidsorgan for behandling av saker vedrørende etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 7 0
1981 Justis- og politidepartementet 4 0 10 0
1982 Justis- og politidepartementet 4 4 3 0 Annen instans
1983 Justis- og politidepartementet 4 4 4 0 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 4 1 0 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 4 0 0 0 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 4 0 7 0
1988 Justis- og politidepartementet 4 0 7 0
1989 Justis- og politidepartementet 4 0 8 0
1990 Justis- og politidepartementet 4 0 8 2000
1991 Justis- og politidepartementet 4 0 0 0
1992 Justis- og politidepartementet 4 0 0 0
1993 Justis- og politidepartementet 4 0 8 0
1994 Justis- og politidepartementet 4 0 6 0
1995 Justis- og politidepartementet 6 0 5 0
1996 Justis- og politidepartementet 6 0 9 0
1997 Justis- og politidepartementet 6 0 5 0
2002 Justis- og politidepartementet
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Inge Torhaug 1 0 Oberst
1980 Vanlig medlem Gunnar Haarstad 1 0 Overvåkingssjef
1980 Vanlig medlem Tom E. Vraalsen 1 0 Kommandør I
1980 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 0 Ekspedisjonssjef
1981 Vanlig medlem Tom E. Vraalsen 1 0 Kommandør I
1981 Vanlig medlem Gunnar Haarstad 1 0 Overvåkingssjef
1981 Vanlig medlem Inge Torhaug 1 0 Oberst
1981 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 0 Ekspedisjonssjef
1982 Vanlig medlem Per Ravne 1 215 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1982 Vanlig medlem Gunnar Haarstad 1 219 Overvåkingssjef Av andre
1982 Vanlig medlem Jan Ingebrigtsen 1 220 Kommendør Av andre 1970
1982 Vanlig medlem Tom E. Vraalsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre
1982 Vanlig medlem Jostein Einar Erstad 1 301 Overvåkingssjef Av andre 1970
1982 Vanlig medlem Inge Torhaug 1 726 Oberst I Av andre 1970
1983 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I I kraft av stilling 1970
1984 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I I kraft av stilling 1970
1985 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I I kraft av stilling 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1970
1985 Vanlig medlem Egil Jørgen Eikanger 1 301 Kontreadmiral I kraft av stilling 1970
1986 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 136 Oberst I I kraft av stilling 1970
1986 Vanlig medlem Egil Jørgen Eikanger 1 301 Kontreadmiral I kraft av stilling 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1970
1987 Vanlig medlem Egil Jørgen Eikanger 1 301 Kontreadmiral I kraft av stilling 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Julian Granmar 1 1201 Kommandør I 1970
1988 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1970
1988 Vanlig medlem Kåre Julian Granmar 1 1201 Kommandør I 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 0 Kommandør I Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Svein Urdal 1 301 Overvåkingssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Leder Jan Grøndahl 1 401 Politimester Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hans Jacob Biør Lian 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Leder Jan Grøndahl 1 401 Politimester Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av Stortinget 1970
1993 Leder Hans Olav Østgaard 1 301 Overvåkingssjef Av Stortinget 1970
1993 Vanlig medlem Hans Jacob Biør Lian 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Alf Roar Berg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Rio 1 301 Kommandør I Av departement 1970
1993 Leder Jan Grøndahl 1 401 Politimester Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Hans Olav Østgaard 1 301 Overvåkingssjef Av Stortinget 1970
1994 Leder Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans Jacob Biør Lian 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av Stortinget 1970
1994 Vanlig medlem Johan Løvald 1 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av andre 1970
1995 Leder Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Svein Efjestad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Astrid-Margreth Kilde 2 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Hans Olav Østgaard 1 301 Overvåkingssjef Av andre 1970
1995 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Departementsråd Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Johan Løvald 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Jan Erik Larsen 1 217 Oberst I Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Hans Dramstad 1 219 Oberst I Av andre 1970
1996 Leder Svein Efjestad 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Tarald Osnes Brautaset 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Johan Ludvig Løvald 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Hans Olav Østgaard 1 301 Overvåkingssjef Av andre 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Astrid-Margreth Kilde 2 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av andre 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Alf Kristian Herfindal 1 624 Politiførstebet Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Jan Erik Larsen 1 217 Oberst I Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Jørg Willy Bronebakk 1 219 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1997 Medlem og sekretær Tore Risberget 1 230 Politiførstebet Av andre 1970
1997 Leder Svein Efjestad 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Hans Olav Østgaard 1 301 Overvåkingssjef Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Per Sefland 1 301 Overvåkingssjef Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Vidar Refvik 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Tarald Osnes Brautaset 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Olav Bjerke 1 605 Generalmajor Av andre 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Alf Kristian Herfindal 1 624 Politiførstebet Av andre 1970
2002 Jan Erik Larsen 217 Direktør
2002 Jørg Willy Bronebakk 219 Ekspedisjonssjef
2002 Svein Efjestad 219 Ekspedisjonssjef
2002 Øystein Blymke 301 Ekspedisjonssjef
2002 Torgeir Hagen 301 Generalmajor
2002 Per Sefland 301 Sjef
2003 Arnstein Øverkil Sikkerhetssjef
2003 Torgeir Hagen Generalmajor
2003 Jan Erik Larsen Direktør
2003 Øystein Blymke Ekspedisjonssjef
2003 Svein Efjestad Ekspedisjonssjef
2003 Jørg Willy Bronebakk Ekspedisjonssjef