FORVALTNINGSDATABASEN

Hans Jacob Biør Lian

Denne siden viser opplysninger om Hans Jacob Biør Lian fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Jacob Biør Lian
NSD id-nummer: 5718
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970 1970
1985 Strategiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1985 Soneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1992 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970