Forvaltningsdatabasen

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene
Utvalgsnummer: 408
Opprettelsesår: 1967
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Arbeidsdepartementet
2005 Arbeidsdepartementet
2006 Arbeidsdepartementet
2007 Arbeidsdepartementet
2008 Arbeidsdepartementet
2009 Arbeidsdepartementet
2010 Arbeidsdepartementet
2011 Arbeidsdepartementet
2012 Arbeidsdepartementet
2013 Arbeidsdepartementet
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
2019 Arbeids- og sosialdepartementet
2020 Arbeids- og sosialdepartementet
2021 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2004 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2004 Olav Andreas Magnussen 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1983 10.11.2010
2004 Anne-Kari Bratten 2 0 direktør Kongen 01.01.2002 06.12.2006
2004 Solveig Lie 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2003 30.09.2007
2004 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2004 Arnulf Leirpoll 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 12.01.2005
2004 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2004 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2004 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2004 Sigrid Russwurm 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2003 06.12.2006
2004 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.1999 31.12.2010
2004 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2004 Svein Longva 1 10530 riksmeklingsmann Kongen 01.01.1985 31.12.2004
2004 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2005 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.1999 31.12.2010
2005 Solveig Lie 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2003 30.09.2007
2005 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2005 Anne-Kari Bratten 2 0 direktør Kongen 01.01.2002 06.12.2006
2005 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør Kongen 01.01.2005 30.09.2007
2005 Arnulf Leirpoll 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2001 12.01.2005
2005 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2005 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2005 Sigrid Russwurm 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2003 06.12.2006
2005 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2005 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2005 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2005 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2005 Olav Andreas Magnussen 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1983 10.11.2010
2005 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Kongen 01.01.2005 01.01.2009
2005 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2006 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2006 Synnøve Nymo 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2006 21.08.2007
2006 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2006 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.1999 31.12.2010
2006 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2006 Inge Skeie 1 0 underdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2007
2006 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2006 Olav Andreas Magnussen 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1983 10.11.2010
2006 Sigrid Russwurm 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2003 06.12.2006
2006 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2006 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør Kongen 01.01.2005 30.09.2007
2006 Anne-Kari Bratten 2 0 direktør Kongen 01.01.2002 06.12.2006
2006 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2006 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2006 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2006 Solveig Lie 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2003 30.09.2007
2006 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Kongen 01.01.2005 01.01.2009
2006 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2007 Solveig Lie 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2003 30.09.2007
2007 Jørn Skille 1 0 statens personaldirektør Kongen 01.01.2005 30.09.2007
2007 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2007 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2007 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2007 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2007 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2007 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Kongen 01.01.2005 01.01.2009
2007 Inge Skeie 1 0 underdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2007
2007 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2007 Olav Andreas Magnussen 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1983 10.11.2010
2007 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2007 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2007 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2007 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2007 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2007 Synnøve Nymo 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2006 21.08.2007
2007 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.1999 31.12.2010
2007 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2008 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2008 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2008 Olav Andreas Magnussen 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1983 10.11.2010
2008 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2008 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Kongen 01.01.2005 01.01.2009
2008 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2008 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2008 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2008 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2008 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2008 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2008 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2008 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.1999 31.12.2010
2008 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2008 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2009 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.1999 31.12.2010
2009 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2009 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2009 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2009 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2009 Olav Andreas Magnussen 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1983 10.11.2010
2009 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2009 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2009 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2009 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2009 Nina Bjerkedal 2 0 ekspedisjonssjef Kongen 01.01.2005 01.01.2009
2009 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2009 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2009 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2009 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2010 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2010 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2010 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2010 Øystein Olsen 1 0 sentralbanksjef Kongen 01.01.1999 31.12.2010
2010 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2010 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2010 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2010 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2010 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2010 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2010 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2010 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2010 Olav Andreas Magnussen 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1983 10.11.2010
2010 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2010 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2011 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2011 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2011 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2011 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2011 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2011 Bjørn Tore Stølen 1 0 sjefsøkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2011
2011 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2011 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2011 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2011 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2011 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2011 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2011 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2011 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2011 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2012 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2012 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2012 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2012 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2012 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2012 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2012 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2012 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2012 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2012 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2012 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2012 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2012 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2012 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2013 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2013 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2013 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2013 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2013 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2013 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2013 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2013 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2013 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2013 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2013 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2013 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2013 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2013 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2014 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2014 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2014 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2014 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2014 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2014 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2014 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2014 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2014 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2014 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2014 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2014 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2014 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2014 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2015 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2015 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2015 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2015 Trond Teisberg 1 0 seniorøkonom Kongen 01.01.2015 31.03.2016
2015 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2015 Frank Emil Jøssund 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 30.09.2023
2015 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2015 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2015 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2015 Yngvar Tveit 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2006 30.09.2015
2015 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2015 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2015 Tove Storrødvann 2 0 generalsekretær Kongen 01.01.1999 30.09.2015
2015 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2015 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2015 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2016 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2016 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2016 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2016 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2016 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2016 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2016 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2016 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2016 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2016 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2016 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2016 Trond Teisberg 1 0 seniorøkonom Kongen 01.01.2015 31.03.2016
2016 Frank Emil Jøssund 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 30.09.2023
2016 Hanne Jordell 2 4640 Fagsjef Kongen 01.01.2016 30.09.2023
2016 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2017 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2017 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2017 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2017 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2017 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2017 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2017 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2017 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2017 Frank Emil Jøssund 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 30.09.2023
2017 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2017 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2017 Per Kristian Sundnes 1 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 01.01.2003 04.04.2017
2017 Roger Bjørnstad 1 0 Sjeføkonom Kongen 21.03.2017 30.09.2023
2017 Eirik Solberg 1 0 Fagsjef Kongen 04.04.2017 31.01.2018
2017 Hanne Jordell 2 4640 Fagsjef Kongen 01.01.2016 30.09.2023
2017 Stein Reegård 1 13460 sjefsøkonom Kongen 01.01.1993 21.03.2017
2018 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2018 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2018 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2018 Helle Stensbak 2 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2011 02.07.2018
2018 Eirik Solberg 1 0 Fagsjef Kongen 04.04.2017 31.01.2018
2018 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2018 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 29.01.2018 30.09.2023
2018 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2018 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2018 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2018 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2018 Roger Bjørnstad 1 0 Sjeføkonom Kongen 21.03.2017 30.09.2023
2018 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2018 Frank Emil Jøssund 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 30.09.2023
2018 Hanne Jordell 2 4640 Fagsjef Kongen 01.01.2016 30.09.2023
2018 Torbjørn Eika 1 7670 Sjeføkonom Kongen 01.01.2018 30.09.2023
2019 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 29.01.2018 30.09.2023
2019 Grete Antonie Jarnæs 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2007 19.09.2019
2019 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2019 Ådne Cappelen 1 0 Forsker Kongen 01.01.2011 19.09.2019
2019 Geir Axelsen 1 0 Administrerende direktør Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2019 Sigrid Russwurm 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2019 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2019 Synnøve Nymo 2 0 Seniorrådgiver Kongen 30.09.2007 19.09.2019
2019 Ragnar Ihle Bøhn 1 0 Utredningsleder Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2019 Frank Emil Jøssund 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 30.09.2023
2019 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2019 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2019 Roger Bjørnstad 1 0 Sjeføkonom Kongen 21.03.2017 30.09.2023
2019 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2019 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2019 Nina Skrove Falch 2 1780 Sjeføkonom Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2019 Hanne Jordell 2 4640 Fagsjef Kongen 01.01.2016 30.09.2023
2019 Torbjørn Eika 1 7670 Sjeføkonom Kongen 01.01.2018 30.09.2023
2020 Roger Bjørnstad 1 0 Sjeføkonom Kongen 21.03.2017 30.09.2023
2020 Sigrid Russwurm 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2020 Frank Emil Jøssund 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 30.09.2023
2020 Geir Axelsen 1 0 Administrerende direktør Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2020 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2020 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2020 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2020 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2020 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2020 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2020 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 29.01.2018 30.09.2023
2020 Ragnar Ihle Bøhn 1 0 Utredningsleder Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2020 Nina Skrove Falch 2 1780 Sjeføkonom Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2020 Hanne Jordell 2 4640 Fagsjef Kongen 01.01.2016 30.09.2023
2020 Torbjørn Eika 1 7670 Sjeføkonom Kongen 01.01.2018 30.09.2023
2021 Ragnar Ihle Bøhn 1 0 Utredningsleder Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2021 Geir Axelsen 1 0 Administrerende direktør Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2021 Ann Lisbet Brathaug 2 0 Spesialrådgiver Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2021 Roger Bjørnstad 1 0 Sjeføkonom Kongen 21.03.2017 30.09.2023
2021 Frank Emil Jøssund 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 30.09.2023
2021 Torill Lødemel 2 0 Fagdirektør Kongen 01.01.2010 30.09.2023
2021 Sigrid Russwurm 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2021 Erik Orskaug 1 0 Sjeføkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2021 Stein Gjerding 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.2007 30.09.2023
2021 Lars Eivind Haartveit 1 0 Direktør og sjeføkonom Kongen 01.01.1999 30.09.2023
2021 Ellen Horneland 2 0 Samfunnsøkonom Kongen 01.01.2003 30.09.2023
2021 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 29.01.2018 30.09.2023
2021 Nina Skrove Falch 2 1780 Sjeføkonom Kongen 20.09.2019 30.09.2023
2021 Hanne Jordell 2 4640 Fagsjef Kongen 01.01.2016 30.09.2023
2021 Torbjørn Eika 1 7670 Sjeføkonom Kongen 01.01.2018 30.09.2023