FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Orskaug

Denne siden viser opplysninger om Erik Orskaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Orskaug
NSD id-nummer: 135762
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2005 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2006 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2007 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2008 Utvalg som skal utrede brede pensjonsordninger 0 sjefsøkonom 01.01.2008 14.08.2009
2008 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2009 Banklovkommisjonen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2009 07.05.2015
2009 Utvalg som skal utrede brede pensjonsordninger 0 sjefsøkonom 01.01.2008 14.08.2009
2009 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2010 Banklovkommisjonen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2009 07.05.2015
2010 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2011 Banklovkommisjonen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2009 07.05.2015
2011 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2012 Banklovkommisjonen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2009 07.05.2015
2012 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2012 Utvalg som skal se nærmere på lønnsdannelsen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2012 31.12.2013
2013 Banklovkommisjonen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2009 07.05.2015
2013 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2013 Utvalg som skal se nærmere på lønnsdannelsen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2012 31.12.2013
2014 Banklovkommisjonen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2009 07.05.2015
2014 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2015 Banklovkommisjonen Kongen 0 sjefsøkonom 01.01.2009 07.05.2015
2015 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2016 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2017 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2018 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2019 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2020 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023
2021 Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Sjeføkonom 01.01.2003 30.09.2023