Forvaltningsdatabasen

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Utvalgsnummer: 41
Opprettelsesår: 2007
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2007 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2007 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2007 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2007 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2008 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2008 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2008 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2008 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2008 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2009 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2009 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2009 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2009 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2009 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2010 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2010 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2010 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2010 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2010 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2011 Erik Mellebye 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2011 Tone Molvær Berset 2 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2011 Thorleif Ellestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 01.12.2015
2011 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2011 Trygve Nøst 1 0 fagleder Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2011 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2011 Alexander Henriksen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2011 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2011 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2011 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2011 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2011 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2011 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2012 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2012 Alexander Henriksen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2012 Thorleif Ellestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 01.12.2015
2012 Trygve Nøst 1 0 fagleder Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2012 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2012 Tone Molvær Berset 2 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2012 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2012 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2012 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2012 Erik Mellebye 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2012 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2012 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2012 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2013 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2013 Trygve Nøst 1 0 fagleder Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2013 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2013 Thorleif Ellestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 01.12.2015
2013 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2013 Erik Mellebye 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2013 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2013 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2013 Tone Molvær Berset 2 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2013 Alexander Henriksen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2013 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2013 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2013 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2014 Trygve Nøst 1 0 fagleder Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2014 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2014 Alexander Henriksen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2014 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2014 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2014 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2014 Erik Mellebye 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2014 Thorleif Ellestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 01.12.2015
2014 Tone Molvær Berset 2 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2014 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2014 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2014 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2014 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2015 Trygve Nøst 1 0 fagleder Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2015 Thorleif Ellestad 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 01.12.2015
2015 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2015 Alexander Henriksen 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2015 Erik Mellebye 1 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2015 Tone Molvær Berset 2 0 advokat Departementet 01.01.2011 30.11.2015
2015 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2015 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2015 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2015 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2015 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2015 Andre Arntzen 1 13660 Kvalitetssjef Departementet 01.01.2015 30.11.2023
2015 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2015 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2016 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2016 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2016 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2016 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2016 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2016 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2016 Andre Arntzen 1 13660 Kvalitetssjef Departementet 01.01.2015 30.11.2023
2016 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2016 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2017 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2017 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2017 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2017 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2017 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2017 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2017 Andre Arntzen 1 13660 Kvalitetssjef Departementet 01.01.2015 30.11.2023
2017 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2017 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2018 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2018 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2018 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2018 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2018 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2018 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2018 Andre Arntzen 1 13660 Kvalitetssjef Departementet 01.01.2015 30.11.2023
2018 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2018 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2019 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2019 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2019 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2019 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2019 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2019 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2019 Andre Arntzen 1 13660 Kvalitetssjef Departementet 01.01.2015 30.11.2023
2019 Marte Kvaalen 2 14100 Advokat Departementet 01.12.2019 30.11.2023
2019 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2019 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2020 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2020 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2020 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2020 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2020 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2020 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2020 Andre Arntzen 1 13660 Kvalitetssjef Departementet 01.01.2015 30.11.2023
2020 Marte Kvaalen 2 14100 Advokat Departementet 01.12.2019 30.11.2023
2020 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2020 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2021 Gyrid Berge Giæver 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2021 Siw-Mette Thomassen 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2021 Paal Bjønness 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2021 Kristin Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2021 Martin Fjordholm 1 0 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2021 Harald Benestad Anderssen 1 3770 post.doc.stipendiat Departementet 01.01.2011 30.11.2023
2021 Andre Arntzen 1 13660 Kvalitetssjef Departementet 01.01.2015 30.11.2023
2021 Marte Kvaalen 2 14100 Advokat Departementet 01.12.2019 30.11.2023
2021 Gerd Signe Eieland 2 47070 Økonomisjef Departementet 01.01.2007 30.11.2023
2021 Berte-Elen Konow 2 50090 professor Departementet 01.01.2011 30.11.2023