FORVALTNINGSDATABASEN

Kristin Diserud Mildal

Denne siden viser opplysninger om Kristin Diserud Mildal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Diserud Mildal
NSD id-nummer: 134684
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2007 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2008 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2009 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2010 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2011 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2012 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2012 Banklovkommisjonen Kongen 0 avdelingsdirektør 01.01.2012 07.05.2015
2013 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2013 Banklovkommisjonen Kongen 0 avdelingsdirektør 01.01.2012 07.05.2015
2014 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2014 Banklovkommisjonen Kongen 0 avdelingsdirektør 01.01.2012 07.05.2015
2015 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2015 Banklovkommisjonen Kongen 0 avdelingsdirektør 01.01.2012 07.05.2015
2015 Utvalg - aldersgrense og tilpasninger i arbeidslivet Utredning / ekspertutvalg 0 avdelingsdirektør 01.01.2015 01.12.2016
2016 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2016 Utvalg - aldersgrense og tilpasninger i arbeidslivet Utredning / ekspertutvalg 0 avdelingsdirektør 01.01.2015 01.12.2016
2017 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2018 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2019 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2020 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023
2021 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 0 Avdelingsdirektør 01.01.2007 30.11.2023