Forvaltningsdatabasen

Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel
Utvalgsnummer: 4129000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.94 av Justisdepartementet.
Mandat:
Føre tilsyn med anstalten og med at behandlingen av de innsatte skjer i samsvar med lov, reglement og øvrige bestemmelser. Samtaler med innsatte, føring av protokoll om besøk i anstalten og varigheten av disse. Ved utgangen av hvert år sendes årsmelding t
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Justis- og politidepartementet 1 1 9 0
1995 Justis- og politidepartementet 1 1 4 2200
1996 Justis- og politidepartementet 1 1 9 0
1997 Justis- og politidepartementet 1 1 8 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Christia Gustavsen 1 104 Advokat Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Even Rønvik 1 136 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Even Rønvik 1 136 Advokat Av departement 1970
1996 Leder Christian Gustavsen 1 104 Advokat Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Even Rønvik 1 136 Advokat Av departement 1970 1970