FORVALTNINGSDATABASEN

Even Rønvik

Denne siden viser opplysninger om Even Rønvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Even Rønvik
NSD id-nummer: 27204
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 136 Advokat 1970
1995 Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 136 Advokat 1970
1996 Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 136 Advokat 1970 1970