Forvaltningsdatabasen

Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere
Utvalgsnummer: 435
Opprettelsesår: 2004
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Arbeidsdepartementet
2005 Arbeidsdepartementet
2006 Arbeidsdepartementet
2007 Arbeidsdepartementet
2008 Arbeidsdepartementet
2009 Arbeidsdepartementet
2010 Arbeidsdepartementet
2011 Arbeidsdepartementet
2012 Arbeidsdepartementet
2013 Arbeidsdepartementet
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2004 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2004 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2004 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2004 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2005 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2005 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2005 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2005 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2005 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2006 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2006 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2006 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2006 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2006 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2007 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2007 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2007 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2007 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2007 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2008 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2008 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2008 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2008 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2008 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2009 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2009 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2009 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2009 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2009 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2010 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2010 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2010 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2010 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2010 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2011 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2011 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2011 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2011 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2011 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2012 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2012 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2012 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2012 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2012 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2013 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2013 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2013 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2013 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2013 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2014 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2014 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2014 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2014 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2014 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015
2015 Petter Skants 2 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2015 Odd Hellesøy 1 0 organisasjonsrådgiver 01.01.2004 15.01.2015
2015 Kari Todnem 2 0 overlege 01.01.2004 15.01.2015
2015 Ann Høgmann 2 0 diplomøkonom 01.01.2004 15.01.2015
2015 Stein Husby 1 36120 sorenskriver 01.01.2004 15.01.2015