FORVALTNINGSDATABASEN

Petter Skants

Denne siden viser opplysninger om Petter Skants fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Petter Skants
NSD id-nummer: 137089
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2005 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2006 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2007 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2008 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2009 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2010 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2011 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2012 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2013 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2014 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015
2015 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere 0 sjømannsprest 01.01.2004 15.01.2015