Forvaltningsdatabasen

Koordineringsutvalget for EØS- saker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Koordineringsutvalget for EØS- saker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Koordineringsutvalget for EØS- saker
Utvalgsnummer: 460
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: EU / EØS
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utenriksdepartementet
2005 Utenriksdepartementet
2006 Utenriksdepartementet
2007 Utenriksdepartementet
2008 Utenriksdepartementet
2009 Utenriksdepartementet
2010 Utenriksdepartementet
2011 Utenriksdepartementet
2012 Utenriksdepartementet
2013 Utenriksdepartementet
2014 Utenriksdepartementet
2015 Utenriksdepartementet
2016 Utenriksdepartementet
2017 Utenriksdepartementet
2018 Utenriksdepartementet
2019 Utenriksdepartementet
2020 Utenriksdepartementet
2021 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Arve Cato Skjerpen 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2004 01.09.2006
2004 Bjarne Stakkestad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.1999 01.09.2006
2004 Per Ludvig Magnus 1 0 ass. utenriksr??d 01.01.2001 01.08.2006
2004 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2004 Jan Johan Sandal 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 04.07.2008
2004 Randi Wilhelmsen 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 01.09.2005
2004 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2004 Hege Fisknes 2 0 r??dgiver 01.01.2002 31.12.2005
2004 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2004 Stein Wilhelm Weber 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.1999 15.01.2005
2004 Ole-Anders Lindseth 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2001 05.01.2010
2004 Jacob Bomann-Larsen 1 0 r??dgiver 01.01.2003 01.01.2006
2004 Turid Sand 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.1999 15.01.2005
2004 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2004 Tom Rådahl 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2004 31.12.2005
2004 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2004 Sveinung Røren 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 31.12.2005
2004 Sven Erik Svedman 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2002 15.01.2005
2004 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2004 Per Sanderud 1 0 departementsr??d 01.01.1999 01.08.2006
2004 Eyvin Sivertsen 1 0 lagdommer 01.01.1999 15.01.2005
2004 Gry Høeg Ulverud 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 31.12.2005
2004 Bjørn Trygve Grydeland 1 0 ambassad??r 01.01.2002 01.01.2006
2004 Inger Gran 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2002 15.01.2005
2004 Sigurd Klakeg 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 31.12.2005
2004 Per Harald Grue 1 0 01.01.1993 28.05.2009
2004 Arne Spildo 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1994 31.12.2005
2004 Helge M. Sønneland 1 0 departementsr??d 01.01.1997 30.04.2007
2004 Jan Arild Halvorsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1994 01.08.2006
2004 Siri Ellen Sletner 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2004 04.07.2008
2004 Jan Solberg 1 7710 bedriftsr??dgiver 01.01.1999 15.01.2005
2004 Dankert Vedeler 1 31230 avdelingsdirekt??r 01.01.2000 15.01.2005
2005 Randi Wilhelmsen 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 01.09.2005
2005 Bjørn Trygve Grydeland 1 0 ambassad??r 01.01.2002 01.01.2006
2005 Turid Sand 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.1999 15.01.2005
2005 Helge M. Sønneland 1 0 departementsr??d 01.01.1997 30.04.2007
2005 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2005 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2005 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2005 Hege Forbord 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 31.01.2007
2005 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2005 Ingrid Susanne Farner 2 0 r??dgiver 01.01.2005 01.08.2006
2005 Inger Gran 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2002 15.01.2005
2005 Stein Wilhelm Weber 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.1999 15.01.2005
2005 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2005 Jacob Bomann-Larsen 1 0 r??dgiver 01.01.2003 01.01.2006
2005 Ole-Anders Lindseth 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2001 05.01.2010
2005 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2005 Per Sanderud 1 0 departementsr??d 01.01.1999 01.08.2006
2005 Bjarne Stakkestad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.1999 01.09.2006
2005 Per Ludvig Magnus 1 0 ass. utenriksr??d 01.01.2001 01.08.2006
2005 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2005 Gry Høeg Ulverud 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 31.12.2005
2005 Sven Erik Svedman 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2002 15.01.2005
2005 Jan Arild Halvorsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1994 01.08.2006
2005 Hege Fisknes 2 0 r??dgiver 01.01.2002 31.12.2005
2005 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2005 Sigurd Klakeg 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 31.12.2005
2005 Tom Rådahl 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2004 31.12.2005
2005 Siri Ellen Sletner 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2004 04.07.2008
2005 Per Harald Grue 1 0 01.01.1993 28.05.2009
2005 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2005 Arne Spildo 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1994 31.12.2005
2005 Arve Cato Skjerpen 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2004 01.09.2006
2005 Eyvin Sivertsen 1 0 lagdommer 01.01.1999 15.01.2005
2005 Sveinung Røren 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2003 31.12.2005
2005 Jan Johan Sandal 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 04.07.2008
2005 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2005 Martin Skancke 1 1760 konsulent 01.01.2005 01.09.2006
2005 Jan Solberg 1 7710 bedriftsr??dgiver 01.01.1999 15.01.2005
2005 Ole T. Andersen 1 7850 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 01.09.2009
2005 Dankert Vedeler 1 31230 avdelingsdirekt??r 01.01.2000 15.01.2005
2006 Helge M. Sønneland 1 0 departementsr??d 01.01.1997 30.04.2007
2006 Arve Cato Skjerpen 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2004 01.09.2006
2006 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2006 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2006 Ingrid Susanne Farner 2 0 r??dgiver 01.01.2005 01.08.2006
2006 Bjørn Trygve Grydeland 1 0 ambassad??r 01.01.2002 01.01.2006
2006 Per Sanderud 1 0 departementsr??d 01.01.1999 01.08.2006
2006 Jan Johan Sandal 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 04.07.2008
2006 Ole-Anders Lindseth 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2001 05.01.2010
2006 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2006 Jan Arild Halvorsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1994 01.08.2006
2006 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2006 Hege Forbord 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 31.01.2007
2006 Per A. Fewang 1 0 underdirekt??r 01.01.2006 04.07.2008
2006 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2006 Bjarne Stakkestad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.1999 01.09.2006
2006 Per Ludvig Magnus 1 0 ass. utenriksr??d 01.01.2001 01.08.2006
2006 Siri Ellen Sletner 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2004 04.07.2008
2006 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2006 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2006 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2006 Per Harald Grue 1 0 01.01.1993 28.05.2009
2006 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2006 Elisabeth Roderburg 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2006 04.07.2008
2006 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 04.07.2008
2006 Odd-Inge Kvalheim 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 30.08.2007
2006 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2006 Jacob Bomann-Larsen 1 0 r??dgiver 01.01.2003 01.01.2006
2006 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2006 Martin Skancke 1 1760 konsulent 01.01.2005 01.09.2006
2006 Ole T. Andersen 1 7850 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 01.09.2009
2007 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2007 Per Harald Grue 1 0 01.01.1993 28.05.2009
2007 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2007 Per A. Fewang 1 0 underdirekt??r 01.01.2006 04.07.2008
2007 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 04.07.2008
2007 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2007 Vebjørn Dysvik 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2007 15.09.2009
2007 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2007 Siri Ellen Sletner 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2004 04.07.2008
2007 Odd-Inge Kvalheim 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 30.08.2007
2007 Bjørn Jaaberg Hansen 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2007 04.07.2008
2007 Jan Wilhelm Grythe 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2007 28.11.2008
2007 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2007 Jan Johan Sandal 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 04.07.2008
2007 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2007 Elisabeth Roderburg 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2006 04.07.2008
2007 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2007 Helge M. Sønneland 1 0 departementsr??d 01.01.1997 30.04.2007
2007 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2007 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2007 Irvin Eyolf Høyland 1 0 f??rstekonsulent 01.01.2007 15.09.2009
2007 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2007 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2007 Ole-Anders Lindseth 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2001 05.01.2010
2007 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2007 Harald Nybølet 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 16.01.2013
2007 Hege Forbord 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 31.01.2007
2007 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2007 Ole T. Andersen 1 7850 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 01.09.2009
2008 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2008 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2008 Siri Ellen Sletner 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2004 04.07.2008
2008 Elisabeth Roderburg 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2006 04.07.2008
2008 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2008 Malin Soltvedt Nossum 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 04.07.2008
2008 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2008 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2008 Jan Johan Sandal 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 04.07.2008
2008 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2008 Bjørn Jaaberg Hansen 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2007 04.07.2008
2008 Per A. Fewang 1 0 underdirekt??r 01.01.2006 04.07.2008
2008 Jan Wilhelm Grythe 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2007 28.11.2008
2008 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2008 Irvin Eyolf Høyland 1 0 f??rstekonsulent 01.01.2007 15.09.2009
2008 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2008 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2008 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2008 Ole-Anders Lindseth 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2001 05.01.2010
2008 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2008 Therese Steen 2 0 fagdirekt??r 01.01.2008 01.09.2009
2008 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2008 Trond Ødegaard Christensen 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 01.09.2009
2008 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2008 Harald Nybølet 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 16.01.2013
2008 Vebjørn Dysvik 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2007 15.09.2009
2008 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2008 Kyrre Holm 1 0 f??rstekonsulent 01.01.2008 01.09.2009
2008 Per Harald Grue 1 0 01.01.1993 28.05.2009
2008 Ole T. Andersen 1 7850 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 01.09.2009
2009 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2009 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2009 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2009 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2009 Birgitte Hygen 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2009 17.01.2013
2009 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2009 Harald Nybølet 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 16.01.2013
2009 Per Harald Grue 1 0 01.01.1993 28.05.2009
2009 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2009 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2009 Trond Ødegaard Christensen 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 01.09.2009
2009 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2009 Vebjørn Dysvik 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2007 15.09.2009
2009 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2009 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.01.2013
2009 Olav Ullern 1 0 departementsr??d 01.01.2009 16.01.2013
2009 Kyrre Holm 1 0 f??rstekonsulent 01.01.2008 01.09.2009
2009 Ole-Anders Lindseth 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2001 05.01.2010
2009 Hilde Merethe Berg 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2009 05.01.2010
2009 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2009 Therese Steen 2 0 fagdirekt??r 01.01.2008 01.09.2009
2009 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2009 Irvin Eyolf Høyland 1 0 f??rstekonsulent 01.01.2007 15.09.2009
2009 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2009 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2009 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2009 Ole T. Andersen 1 7850 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 01.09.2009
2010 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2010 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2010 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2010 Birgitte Hygen 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2009 17.01.2013
2010 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2010 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2010 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2010 Ole-Anders Lindseth 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2001 05.01.2010
2010 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2010 Oddbjørn Hauge 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2010 16.01.2013
2010 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.01.2013
2010 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2010 Harald Nybølet 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 16.01.2013
2010 Olav Ullern 1 0 departementsr??d 01.01.2009 16.01.2013
2010 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2010 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2010 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2010 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2010 Hilde Merethe Berg 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2009 05.01.2010
2010 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2010 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2011 Arni Hole 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 31.12.2013
2011 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2011 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2011 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2011 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2011 Birgitte Hygen 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2009 17.01.2013
2011 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2011 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.01.2013
2011 Harald Nybølet 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 16.01.2013
2011 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2011 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2011 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2011 Olav Ullern 1 0 departementsr??d 01.01.2009 16.01.2013
2011 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2011 Elisabeth Walaas 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 31.12.2014
2011 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2011 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2011 Atle Leikvoll 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 21.01.2016
2011 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2011 Oddbjørn Hauge 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2010 16.01.2013
2011 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2011 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2012 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2012 Birgitte Hygen 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2009 17.01.2013
2012 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2012 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2012 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2012 Oddbjørn Hauge 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2010 16.01.2013
2012 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.01.2013
2012 Odd Magne Ruud 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2012 15.09.2017
2012 Arni Hole 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 31.12.2013
2012 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2012 Elisabeth Walaas 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 31.12.2014
2012 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2012 Kari Steenstrup Vaalund 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2012 31.12.2013
2012 Atle Leikvoll 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 21.01.2016
2012 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2012 Else-Karin Øvernes 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2012 31.12.2015
2012 Heidi Dybesland 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2012 31.12.2014
2012 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2012 Bente Odlo 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2012 31.12.2014
2012 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2012 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2012 Harald Nybølet 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 16.01.2013
2012 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2012 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2012 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2012 Olav Ullern 1 0 departementsr??d 01.01.2009 16.01.2013
2012 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2013 Morten Berg 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2013 Odd Magne Ruud 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2012 15.09.2017
2013 Christian Syse 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 16.01.2013
2013 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2013 Kari Steenstrup Vaalund 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2012 31.12.2013
2013 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2013 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2013 Fred Olav Sørensen 1 0 spesialr??dgiver 01.01.1993 16.01.2013
2013 Eva Hildrum 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2013
2013 Marit Lillian Hult 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2005 16.01.2013
2013 Atle Leikvoll 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 21.01.2016
2013 Ingvard Havnen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2009 16.01.2013
2013 Else-Karin Øvernes 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2012 31.12.2015
2013 Heidi Dybesland 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2012 31.12.2014
2013 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2013 Elisabeth Walaas 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 31.12.2014
2013 Harald Nybølet 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 16.01.2013
2013 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2013 Birgitte Hygen 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2009 17.01.2013
2013 Bente Odlo 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2012 31.12.2014
2013 Oddbjørn Hauge 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2010 16.01.2013
2013 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2013 Michel Midré 1 0 seniorr??dgiver 01.01.2006 31.12.2013
2013 Magnor Nerheim 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2013
2013 Olav Ullern 1 0 departementsr??d 01.01.2009 16.01.2013
2013 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2013 Arni Hole 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 31.12.2013
2014 Heidi Dybesland 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2012 31.12.2014
2014 Odd Magne Ruud 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2012 15.09.2017
2014 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2014 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2014 Else-Karin Øvernes 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2012 31.12.2015
2014 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2014 Atle Leikvoll 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 21.01.2016
2014 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2014 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2014 Elisabeth Walaas 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 31.12.2014
2014 Bente Odlo 2 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2012 31.12.2014
2014 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2014 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2015 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2015 Atle Leikvoll 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 21.01.2016
2015 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2015 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2015 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2015 Odd Magne Ruud 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2012 15.09.2017
2015 Else-Karin Øvernes 2 0 seniorr??dgiver 01.01.2012 31.12.2015
2015 Geir Bekkevold 1 0 fagdirekt??r 01.01.2015 15.09.2017
2015 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2015 Bodhild Fisknes 2 0 ekspedisjonssjef 01.01.2005 31.12.2015
2015 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2015 Arild Eikeland 1 0 underdirekt??r 01.01.2015 15.09.2017
2015 Niclas Lindahl Trosdahl 1 0 avdelingsdirekt??r (fung.) 01.01.2015 15.09.2017
2015 Kjell Jostein Sunnevåg 1 50420 direkt??r 01.01.2015 27.01.2016
2016 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2016 Odd Magne Ruud 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2012 15.09.2017
2016 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2016 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2016 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2016 Severin Vikanes 1 0 underdirekt??r 01.01.2003 21.01.2016
2016 Arild Eikeland 1 0 underdirekt??r 01.01.2015 15.09.2017
2016 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017
2016 Niclas Lindahl Trosdahl 1 0 avdelingsdirekt??r (fung.) 01.01.2015 15.09.2017
2016 Geir Bekkevold 1 0 fagdirekt??r 01.01.2015 15.09.2017
2016 Atle Leikvoll 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2011 21.01.2016
2016 Kjell Jostein Sunnevåg 1 50420 direkt??r 01.01.2015 27.01.2016
2017 Helge Skaara 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2017 Per Strand Sjaastad 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2008 15.09.2017
2017 Odd Sverre Haraldsen 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1999 15.09.2017
2017 Geir Bekkevold 1 0 fagdirekt??r 01.01.2015 15.09.2017
2017 Odd Magne Ruud 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2012 15.09.2017
2017 Niclas Lindahl Trosdahl 1 0 avdelingsdirekt??r (fung.) 01.01.2015 15.09.2017
2017 Arild Eikeland 1 0 underdirekt??r 01.01.2015 15.09.2017
2017 Olav Arild Guntvedt 1 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2007 15.09.2017
2017 Tonje Meinich 2 0 lovr??dgiver 01.01.2007 15.09.2017