FORVALTNINGSDATABASEN

Hilde Merethe Berg

Denne siden viser opplysninger om Hilde Merethe Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Merethe Berg
NSD id-nummer: 128368
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 0 avdelingsdirektør 01.01.2001 01.01.2005
2005 Banklovkommisjonen Kongen 0 avdelingsdirektør 01.01.2001 01.01.2005
2009 Koordineringsutvalget for EØS- saker 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2009 05.01.2010
2010 Koordineringsutvalget for EØS- saker 0 avdelingsdirekt??r 01.01.2009 05.01.2010