Forvaltningsdatabasen

Juryutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Juryutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Juryutvalget
Utvalgsnummer: 490
Opprettelsesår: 2010
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2011
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2010 Mona Røkke 2 0 pensjonist 01.01.2010 17.06.2011
2010 Dag Bugge Norden 1 0 lagdommer 01.01.2010 17.06.2011
2010 Helge Johan Karstein Leikvik 1 0 banksjef 01.01.2010 17.06.2011
2010 Eitya Rehman 2 0 advokat 01.01.2010 17.06.2011
2010 Stina Sveier Nielsen 2 0 statsadvokat 01.01.2010 17.06.2011
2010 Anders Løvlie 1 0 advokat 01.01.2010 17.06.2011
2010 John Christian Elden 1 0 advokat 01.01.2010 17.06.2011
2010 Per J. Jordal 1 0 lagdommer 01.01.2010 17.06.2011
2010 Ragnhild Helene Hennum 2 1300 professor 01.01.2010 17.06.2011
2010 Asbjørn Strandbakken 1 50100 professor 01.01.2010 17.06.2011
2010 Inge Ryan 1 76000 fylkesmann 01.01.2010 17.06.2011
2011 Anders Løvlie 1 0 advokat 01.01.2010 17.06.2011
2011 Eitya Rehman 2 0 advokat 01.01.2010 17.06.2011
2011 Stina Sveier Nielsen 2 0 statsadvokat 01.01.2010 17.06.2011
2011 Dag Bugge Norden 1 0 lagdommer 01.01.2010 17.06.2011
2011 Per J. Jordal 1 0 lagdommer 01.01.2010 17.06.2011
2011 Helge Johan Karstein Leikvik 1 0 banksjef 01.01.2010 17.06.2011
2011 John Christian Elden 1 0 advokat 01.01.2010 17.06.2011
2011 Mona Røkke 2 0 pensjonist 01.01.2010 17.06.2011
2011 Ragnhild Helene Hennum 2 1300 professor 01.01.2010 17.06.2011
2011 Asbjørn Strandbakken 1 50100 professor 01.01.2010 17.06.2011
2011 Inge Ryan 1 76000 fylkesmann 01.01.2010 17.06.2011