FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet
Utvalgsnummer: 499
Opprettelsesår: 1953
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Arbeidsdepartementet
2005 Arbeidsdepartementet
2006 Arbeidsdepartementet
2007 Arbeidsdepartementet
2008 Arbeidsdepartementet
2009 Arbeidsdepartementet
2010 Arbeidsdepartementet
2011 Arbeidsdepartementet
2012 Arbeidsdepartementet
2013 Arbeidsdepartementet
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
2019 Arbeids- og sosialdepartementet
2020 Arbeids- og sosialdepartementet
2021 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Alf J. Raaum 1 0 adm. direktør 01.01.1997 06.03.2005
2004 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2004 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2004 Ole Chr. Moen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1998 07.02.2006
2004 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2004 Kåre Jan Måren 1 0 seksjonssjef 01.01.1997 06.03.2005
2004 Bjørn Thore Hansen 1 0 seksjonssjef 01.01.2003 21.06.2006
2004 Anne-Kari Bratten 2 0 direktør 01.01.2003 21.02.2006
2004 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2004 Vibeke Lem Nordal 2 0 ass. generalsekretær 01.01.1995 06.03.2005
2004 Martin Bjerke 1 0 leder 01.01.1999 10.01.2006
2004 Norma Saugen 2 0 apoteker 01.01.1997 06.03.2005
2004 Terje Moe Gustavsen 1 0 direktør 01.01.2003 05.08.2005
2004 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør 01.01.2003 01.12.2007
2004 Tor Landsverk 1 0 generalsekretær 01.01.1985 06.03.2005
2005 Anne-Kari Bratten 2 0 direktør 01.01.2003 21.02.2006
2005 Martin Bjerke 1 0 leder 01.01.1999 10.01.2006
2005 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2005 Kåre Jan Måren 1 0 seksjonssjef 01.01.1997 06.03.2005
2005 Alf J. Raaum 1 0 adm. direktør 01.01.1997 06.03.2005
2005 Bjørn Myhre 1 0 direktør 01.01.2005 30.06.2011
2005 Bjørn Thore Hansen 1 0 seksjonssjef 01.01.2003 21.06.2006
2005 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør 01.01.2003 01.12.2007
2005 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2005 Ole Chr. Moen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1998 07.02.2006
2005 Tor Landsverk 1 0 generalsekretær 01.01.1985 06.03.2005
2005 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2005 Vibeke Lem Nordal 2 0 ass. generalsekretær 01.01.1995 06.03.2005
2005 Norma Saugen 2 0 apoteker 01.01.1997 06.03.2005
2005 Terje Moe Gustavsen 1 0 direktør 01.01.2003 05.08.2005
2005 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2005 Biørn Bogstad 1 3810 seniorrådgiver 01.01.2005 14.03.2008
2006 Bjørn Thore Hansen 1 0 seksjonssjef 01.01.2003 21.06.2006
2006 Klemet Rønning Aaby 1 0 forhandlingssjef 01.01.2006 12.01.2009
2006 Anne Helene Markestad 2 0 farmasøyt 01.01.2006 30.06.2011
2006 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2006 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2006 Martin Bjerke 1 0 leder 01.01.1999 10.01.2006
2006 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør 01.01.2003 01.12.2007
2006 Ole Chr. Moen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1998 07.02.2006
2006 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2006 Anne-Kari Bratten 2 0 direktør 01.01.2003 21.02.2006
2006 Bjørn Myhre 1 0 direktør 01.01.2005 30.06.2011
2006 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2006 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2006 Biørn Bogstad 1 3810 seniorrådgiver 01.01.2005 14.03.2008
2007 Anne Helene Markestad 2 0 farmasøyt 01.01.2006 30.06.2011
2007 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør 01.01.2003 01.12.2007
2007 Klemet Rønning Aaby 1 0 forhandlingssjef 01.01.2006 12.01.2009
2007 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2007 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2007 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2007 Bjørn Myhre 1 0 direktør 01.01.2005 30.06.2011
2007 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2007 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2007 30.06.2011
2007 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2007 Biørn Bogstad 1 3810 seniorrådgiver 01.01.2005 14.03.2008
2008 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2007 30.06.2011
2008 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2008 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2008 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2008 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2008 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2008 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør 01.01.2008 30.06.2011
2008 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2008 Klemet Rønning Aaby 1 0 forhandlingssjef 01.01.2006 12.01.2009
2008 Anne Helene Markestad 2 0 farmasøyt 01.01.2006 30.06.2011
2008 Bjørn Myhre 1 0 direktør 01.01.2005 30.06.2011
2008 Biørn Bogstad 1 3810 seniorrådgiver 01.01.2005 14.03.2008
2009 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2009 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2009 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2009 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2009 Anne Helene Markestad 2 0 farmasøyt 01.01.2006 30.06.2011
2009 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør 01.01.2008 30.06.2011
2009 Bjørn Myhre 1 0 direktør 01.01.2005 30.06.2011
2009 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2009 Klemet Rønning Aaby 1 0 forhandlingssjef 01.01.2006 12.01.2009
2009 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2007 30.06.2011
2009 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2010 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2010 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør 01.01.2008 30.06.2011
2010 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2010 Bjørn Myhre 1 0 direktør 01.01.2005 30.06.2011
2010 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2010 Anne Helene Markestad 2 0 farmasøyt 01.01.2006 30.06.2011
2010 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2010 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2010 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2007 30.06.2011
2010 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2011 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2011 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2011 Anne Helene Markestad 2 0 farmasøyt 01.01.2006 30.06.2011
2011 Bjørn Myhre 1 0 direktør 01.01.2005 30.06.2011
2011 Rune Huse Kristoffersen 1 0 juridisk direktør 01.01.2008 30.06.2011
2011 Berit Regland 2 0 forbundsleder 01.01.1999 30.06.2011
2011 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2011 Kjell Hundven 1 0 generalsekretær 01.01.1998 30.06.2011
2011 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2011 Per Helge Engeland 1 0 advokat 01.01.2007 30.06.2011
2012 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2012 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2012 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2012 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2013 Kjell Morten Aune 1 0 forhandlingsleder 01.01.2013 30.06.2019
2013 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2013 Renate Messel Hegre 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2019
2013 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2013 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2013 Wencke Sartori Eide 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2015
2013 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2013 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2014 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2014 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2014 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2014 Renate Messel Hegre 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2019
2014 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2014 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2014 Kjell Morten Aune 1 0 forhandlingsleder 01.01.2013 30.06.2019
2014 Wencke Sartori Eide 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2015
2015 Greta Torbergsen 2 0 generalsekretær 01.07.2015 30.06.2019
2015 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.07.2015 30.06.2019
2015 Kim Nordlie 1 0 seniorrådgiver 01.01.2002 30.06.2015
2015 Renate Messel Hegre 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2019
2015 Bård Westbye 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2015 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2015 Kjell Morten Aune 1 0 forhandlingsleder 01.01.2013 30.06.2019
2015 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2015 Rønnaug Larsen 2 0 leder 01.07.2015 30.06.2019
2015 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2015 Edvin Alten Aarnes 1 0 generalsekretær 01.01.1989 30.06.2015
2015 Trond Teisberg 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2015 Wencke Sartori Eide 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2015
2016 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.07.2015 30.06.2019
2016 Trond Teisberg 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2016 Bård Westbye 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2016 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2016 Rønnaug Larsen 2 0 leder 01.07.2015 30.06.2019
2016 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2016 Greta Torbergsen 2 0 generalsekretær 01.07.2015 30.06.2019
2016 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2016 Renate Messel Hegre 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2019
2016 Kjell Morten Aune 1 0 forhandlingsleder 01.01.2013 30.06.2019
2017 Kjell Morten Aune 1 0 forhandlingsleder 01.01.2013 30.06.2019
2017 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2017 Trond Teisberg 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2017 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.07.2015 30.06.2019
2017 Rønnaug Larsen 2 0 leder 01.07.2015 30.06.2019
2017 Renate Messel Hegre 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2019
2017 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2017 Greta Torbergsen 2 0 generalsekretær 01.07.2015 30.06.2019
2017 Bård Westbye 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2017 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2018 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2018 Bård Westbye 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2018 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2018 Rønnaug Larsen 2 0 leder 01.07.2015 30.06.2019
2018 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.07.2015 30.06.2019
2018 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2018 Trond Teisberg 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2018 Greta Torbergsen 2 0 generalsekretær 01.07.2015 30.06.2019
2018 Renate Messel Hegre 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2019
2018 Kjell Morten Aune 1 0 forhandlingsleder 01.01.2013 30.06.2019
2019 Greta Torbergsen 2 0 generalsekretær 01.07.2015 30.06.2019
2019 Trond Teisberg 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2019 Stein Gjerding 1 0 sjefsøkonom 01.01.2006 30.06.2019
2019 Renate Messel Hegre 2 0 forhandlingssjef 01.01.2013 30.06.2019
2019 Kjell Morten Aune 1 0 forhandlingsleder 01.01.2013 30.06.2019
2019 Kari Lund 2 0 områdedirektør 01.07.2015 30.06.2019
2019 Rønnaug Larsen 2 0 leder 01.07.2015 30.06.2019
2019 Finn Melbø 1 0 direktør 01.01.2008 30.06.2019
2019 Bård Westbye 1 0 forhandlingssjef 01.07.2015 30.06.2019
2019 Kristin Juliussen 2 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019