FORVALTNINGSDATABASEN

Kristin Juliussen

Denne siden viser opplysninger om Kristin Juliussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Juliussen
NSD id-nummer: 132811
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2012 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2012 07.05.2015
2012 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2013 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2012 07.05.2015
2013 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2013 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2014 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2012 07.05.2015
2014 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2014 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2015 Banklovkommisjonen Kongen 0 juridisk direktør 01.01.2012 07.05.2015
2015 Utvalg - aldersgrense og tilpasninger i arbeidslivet Utredning / ekspertutvalg 0 juridisk direktør 01.01.2015 01.12.2016
2015 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2015 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2016 Utvalg - aldersgrense og tilpasninger i arbeidslivet Utredning / ekspertutvalg 0 juridisk direktør 01.01.2015 01.12.2016
2016 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2016 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2017 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2017 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2018 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2018 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2019 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2019 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet 0 juridisk direktør 01.01.2013 30.06.2019
2019 Utvalg om fremtidens arbeidsliv Utredning / ekspertutvalg 0 Analyse- og utredningsdirektør 23.08.2019 01.06.2021
2020 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2020 Utvalg om fremtidens arbeidsliv Utredning / ekspertutvalg 0 Analyse- og utredningsdirektør 23.08.2019 01.06.2021
2021 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere 0 juridisk direktør 01.01.2012 01.07.2022
2021 Utvalg om fremtidens arbeidsliv Utredning / ekspertutvalg 0 Analyse- og utredningsdirektør 23.08.2019 01.06.2021