FORVALTNINGSDATABASEN

Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank
Utvalgsnummer: 5001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1946
Hjemmel:
Opprettet 01.03.1946 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om Den Norske Stats Husbank av 1. mars 1946, paragrafene 5 og 6.
Mandat:
Kongen oppnevner seks av medlemmene av hovedstyret, herunder formannen og nestformannen, alle med personlige varamenn. Administrerende direktør er lovmedlem av styret. Hovedstyret skal lede bankens virksomhet, avgi uttalelse på vegne av banken i saker av
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 20 179000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 3 2 200683 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 19 223514 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 17 104972 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 18 290000 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 16 262000 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 15 352000 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 14 334500
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 4 14 359425
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 11 319760
1990 Kommunaldepartementet 7 4 11 350000
1991 Kommunaldepartementet 7 4 11 407323
1992 Kommunaldepartementet 7 4 10 365551
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 4 11 465000
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 5 12 423535
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 5 10 352000
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 5 10 377210
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 5 9 346000
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 10 405814
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Sig. Namløs 1 0 1970 1970
1982 Kurt Mosbakk 1 0 1970 1970
1982 Dag Dirdal 1 0 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Gunnar Gravdal 1 219 Ordfører I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjarne Orten 1 301 Administrerende
1982 Leder Gerd Wickstrøm 2 301 I statsråd 1970 1970
1982 Leder Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1970 1970
1982 Nestleder Wenche Skaaluren 2 1224 Husmor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 1502 I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tor Brandeggen 1 1502 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Paula Nordhus 2 1902 Sykepleierpedago I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bjarne Orten 1 301 Adm. Direktør
1984 Vanlig varamedlem Paula Nordhus 2 1902 Sykepleierpedagog I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjarne Orten 1 301 Adm. Direktør
1985 Vanlig varamedlem Paula Nordhus 2 1902 Sykepleierpedagog I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Egil Dalviken 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Nils Tore Føreland 1 103 Operatør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Egil Kværmo 1 216 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Gravdal 1 219 Ordfører I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Bjarne Orten 1 301 Adm. Direktør
1986 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 301 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Tonning 1 1201 Avdelingsleder I statsråd 1970
1986 Nestleder Wenche Skaaluren 2 1224 Husmor I statsråd 1970 1970
1986 Leder Mary Kvidal 2 1663 Rektor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Paula Nordhus 2 1902 Sykepleierpedagog I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arnulf Olsen 1 2001 Ordfører I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Nils Tore Føreland 1 103 Operatør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Egil Dalviken 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Egil Kværmo 1 216 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 301 Lærer I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling
1987 Vanlig varamedlem Jan Tonning 1 1201 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Leder Mary Kvidal 2 1663 Rektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arnulf Olsen 1 2001 Ordfører I statsråd 1970
1988 Leder Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Egil Dalviken 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Nils Tore Føreland 1 103 Operatør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Egil Kværmo 1 216 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling
1988 Vanlig varamedlem Jan Tonning 1 1201 Avdelingsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Arnulf Olsen 1 2001 Ordfører I statsråd 1970
1989 Leder Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Egil Dalviken 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Nils Tore Føreland 1 103 Operatør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Egil Kværmo 1 216 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling
1989 Vanlig varamedlem Jan Tonning 1 1201 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arnulf Olsen 1 2001 Ordfører I statsråd 1970
1990 Leder Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Egil Dalviken 1 216 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Per Egil Kværmo 1 216 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling
1990 Vanlig medlem Åshild Anmarkrud 2 534 Sykepleier I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Nils Tore Føreland 1 817 Operatør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anne Berit Andersen 2 1018 Husmor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Tonning 1 1201 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Nestleder Ole Eimund Øverland 1 1557 Ordfører I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Børge Brende 1 1601 Styreformann I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Hesselberg 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Solveig Bredal-Thorsen 2 1902 Fylkessekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arnulf Olsen 1 2001 Postsjef I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling
1991 Vanlig medlem Åshild Anmarkrud 2 534 Sykepleier I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anne Berit Andersen 2 1018 Husmor I statsråd 1970
1991 Nestleder Ole Eimund Øverland 1 1557 Ordfører I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Børge Brende 1 1601 Styreformann I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Hesselberg 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling
1992 Vanlig medlem Åshild Anmarkrud 2 534 Sykepleier I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Anne Berit Andersen 2 1018 Ordfører I statsråd 1970
1992 Nestleder Ole Eimund Øverland 1 1557 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Husmor I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Hesselberg 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Børge Brende 1 1601 Styreformann I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling
1993 Vanlig medlem Åshild Anmarkrud 2 534 Sykepleier I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Anne Berit Andersen 2 1018 Ordfører I statsråd 1970
1993 Nestleder Ole Eimund Øverland 1 1557 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skåler Mo 2 1563 Rettleiingskons I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Hesselberg 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Børge Brende 1 1601 Kommunalråd I statsråd 1970
1994 Leder Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm Direkt I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Adm Direktør I kraft av stilling 1970
1994 Vanlig medlem Ivar Leveraas 1 301 Direktør I kraft av stilling
1994 Vanlig medlem Åshild Anmarkrud 2 534 Sykepleier I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Nils Tore Føreland 1 817 Operatør I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Åse Gyda Skålerud 2 829 Rettledningskon I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Liv Andersen 2 903 Rådgiver I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Anne Berit Andersen 2 1018 Ordfører I statsråd 1970 1970
1994 Nestleder Ole Eimund Øverland 1 1557 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Børge Brende 1 1601 Kommunalrid I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Synnøve Hopsø 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Trond No Pedersen 1 1638 Banksjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Hesselberg 1 1714 Rektor I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1970
1995 Vanlig varamedlem Synnøve Hopsø 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Trond No Pedersen 1 1638 Banksjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1970
1996 Vanlig varamedlem Synnøve Hopsø 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Trond Nordahl Pedersen 1 1638 Banksjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Tor Kobberstad 1 104 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Lars Wilhelmsen 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1970
1997 Vanlig varamedlem Synnøve Hopsø 2 1601 Kommunalråd I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Trond Nordahl Pedersen 1 1638 Banksjef I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled I statsråd 1970
2002 Øystein Gottfred Sjøtveit 301 Spesialrådgiver
2002 Liv Andersen 906 Fylkessekretær
2002 Liv Røssland 1201 Kommunalråd
2002 Leder Monica Mæland 1201 Kommunalråd
2002 Nestleder Rolf Myhre 1502 Ordfører
2002 Barbro Lill Hætta Jacobsen 1901 Lege
2002 Heming Olaussen Informasjonsrådgiver
2002 Rolf Mikaelsen Disponent
2003 Rolf Mikaelsen Disponent
2003 Øystein Gottfred Sjøtveit Spesialrådgiver
2003 Liv Røssland Kommunalråd
2003 Nestleder Rolf Myhre Ordfører
2003 Liv Andersen Fylkessekretær
2003 Heming Olaussen Informasjonsrådgiver
2003 Barbro Lill Hætta Jacobsen Lege
2003 Leder Monica Mæland Kommunalråd