FORVALTNINGSDATABASEN

Kurt Mosbakk

Denne siden viser opplysninger om Kurt Mosbakk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kurt Mosbakk
NSD id-nummer: 3480
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Valglovutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 2003 Fylkesrådmann 1970 1970
1980 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 2003 Fylkesrådmann
1982 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 0 1970 1970
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkesrådmann 1970
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkesrådmann 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 2003 Statsråd 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2003 Statsråd 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 2003 Statsråd 1970
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2003 Statsråd 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Leder Av departement 102 Fylkesrådmann 1970
1988 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 102 Fylkesrådmann 1970
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 102 Fylkesrådmann 1970
1989 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 102 Fylkesrådmann 1970
1990 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 102 Fylkesrådmann 1970 1970
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Fylkesrådmann 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 102 Fylkesrådmann 1970
1994 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 102 Fylkesrådmann 1970 1970