FORVALTNINGSDATABASEN

Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest
Utvalgsnummer: 5005000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1946
Hjemmel:
Opprettet 01.03.1946 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Kongen oppnevner to av medlemmene til avdelingsstyrene, herunder formannen, begge med personlige varamenn. Avdelingsdirektøren er lovbestemt medlem av styret. Avdelingsstyret leder virksomheten ved avdelingskontoret.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 0 11 60000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 10 60073 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 10 57208 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 8 24434 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 11 71000 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 12 69000 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 10 67000 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 13 149500
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 12 102815
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 11 89503
1990 Kommunaldepartementet 3 2 10 137500
1991 Kommunaldepartementet 3 2 10 109481
1992 Kommunaldepartementet 3 2 11 148361
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 10 89079
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 10 121160
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 10 87000
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 7 86150
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 2 8 197000
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 6 156418
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 2003 Informasjonskonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Maskinentrepenør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 2001 Avdelingsdirektø
1982 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 2003 Informasjonskons I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Maskinentrepenør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Henning Bårdsen 1 2017 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1982 Leder Torgeir Salamonsen 1 2020 Lastebileier I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ralph Norberg 1 2001 Avdelingsdirektør
1983 Leder Torgeir Salamonsen 1 2020 Lastebileier I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Stein Stavrum 1 2001 Avdelingsdirektør 1970
1984 Leder Torgeir Salamonsen 1 2020 Lastebileier I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Stein Stavrum 1 2001 Avdelingsdirektør 1970
1985 Leder Torgeir Salamonsen 1 2020 Lastebileier I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Stein Stavrum 1 2001 Avdelingsdirektør 1970
1986 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 2003 Fylkesvaraordføre I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Mathisen 1 2012 Distriktsrepresen I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Henning Bårdsen 1 2017 Rådmann I statsråd 1970 1970
1986 Leder Torgeir Salamonsen 1 2020 Lastebileier I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Stein Stavrum 1 2001 Avdelingsdirekt 1970
1988 Vanlig medlem Stein Stavrum 1 2001 Avdelingsdirekt 1970
1989 Vanlig medlem Stein Stavrum 1 2001 Avdelingsdirekt 1970
1990 Vanlig medlem Snorre Sundquist 1 0 I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Stein Stavrum 1 2001 Avdelingsdirekt 1970
1990 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Henning Bårdsen 1 2017 Rådmann I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Elisabeth Gulbrandsen 2 2018 Rektor I statsråd 1970
1990 Leder Torgeir Salamonsen 1 2020 Lastebileier I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Snorre Sundquist 1 2001 Avdelingsd I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Elisabeth Gulbrandsen 2 2018 Rektor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Snorre Sundquist 1 2001 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Gulbrandsen 2 2018 Rektor I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Snorre Sundquist 1 2001 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Elisabeth Gulbrandsen 2 2018 Rektor I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Snorre Sundquist 1 2001 Avdelingsdirekt I kraft av stilling 1970
1994 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Prosjektarbeide I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Henning Bårdsen 1 2017 Pensjonist I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Elisabeth Gulbrandsen 2 2018 Lárer I statsråd 1970 1970
1994 Leder Torgeir Salamonsen 1 2020 Lastebileier I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Kirstin Biti Johansen 2 2025 Kultursjef I statsråd 1970
2002 Bodil Andersen 1902 Blomsterhandler
2002 Rolf Arne Hanssen 2003 Lærer
2002 Kirsti Saxi 2003 Lærer
2002 Leder Alf Birger Olsen 2004 Næringssjef
2002 Ulf Tore Isaksen 2020 Rådgiver
2002 Randi Tennefoss 2030 Pensjonist
2003 Randi Tennefoss Pensjonist
2003 Rolf Arne Hanssen Lærer
2003 Leder Alf Birger Olsen Næringssjef
2003 Ulf Tore Isaksen Rådgiver
2003 Bodil Andersen Blomsterhandler
2003 Kirsti Saxi Lærer