FORVALTNINGSDATABASEN

Kirstin Biti Johansen

Denne siden viser opplysninger om Kirstin Biti Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirstin Biti Johansen
NSD id-nummer: 13680
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2025 Kultursekretær 1970
1985 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2025 Kultursekretær 1970
1986 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2025 Kultursekretær 1970
1987 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2025 Kultursekretær 1970
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Kultursekretær 1970
1994 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Kultursjef 1970
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Kultursjef 1970
1995 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Kultursjef 1970
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Kultursjef 1970
1996 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Kultursjef 1970
1996 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Kultursjef 1970
1997 Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2025 Kultursjef 1970
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Kultursjef 1970 1970