FORVALTNINGSDATABASEN

Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål
Utvalgsnummer: 5016000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1950
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 28.04.1950 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål er et rådgivende organ for de offentlige myndigheter i arbeidskraftspørsmål der det sivile arbeidslivs, det økonomiske beredskaps, Sivilforsvarets og det militære forsvars interesser krysser eller berører hverandre
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 8 0 0 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 0 0 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 0 0 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 9 9 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Stadnes 1 215 Kapteinløytnant Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Egil Ahlsen 1 219 Ingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Avdelingssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Finn Valeur 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Heming Synnevåg 1 301 Oberst I Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Leder Asbjørn Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Herluf Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Hermann Hegstad 1 301 Kommandør Ii Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gjermund Eldstad 1 627 Major Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Stadnes 1 215 Kapteinløytnant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Egil Ahlsen 1 219 Ingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Fung.Avd.Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Avdelingssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Tor Georg Monsen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1970 1970
1981 Leder Asbjørn Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Herluf Nygaard 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Heming Synnevåg 1 301 Oberst I Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Gjermund Eldstad 1 627 Major Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Stadnes 1 215 Kapteinløytnant Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Egil Ahlsen 1 219 Ingeniør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Avdelingssjef Av departement 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1982 Leder Asbjørn Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Heming Synnevåg 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Herluf Nygaard 1 301 Administrerende Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Gjermund Eldstad 1 627 Major Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Stadnes 1 215 Kapteinløytnant Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Leder Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Avdelingssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Herluf Nygaard 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Egil Ahlsen 1 301 Ingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Heming Synnevåg 1 301 Oberst Ii Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Tor Georg Monsen 1 301 Kommandør Ii Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gjermund Eldstad 1 627 Major Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Tor Tandberg 1 1243 Kommandør Ii Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Stadnes 1 215 Kapteinløytnant Av departement 1970
1984 Leder Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor Tandberg 1 220 Kommandør Ii Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Herluf Nygaard 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Kristian M. Hildrum 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Lien 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Egil Ahlsen 1 301 Ingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Heming Synnevåg 1 301 Generalmajor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Rasmussen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gjermund Eldstad 1 627 Major Av departement 1970