Forvaltningsdatabasen

Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt
Utvalgsnummer: 5029000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 06.05.1977 ved kongelig resolusjon i henhold til Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977, paragraf 76 nr. 2.
Mandat:
ì
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 6 21000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 6 33028 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 5 27272 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 5 34056 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 5 25783 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 12 6 35030 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 12 4 24826 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 12 4 27645
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 12 4 32919
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 12 4 25000
1990 Kommunaldepartementet 8 12 5 30560
1991 Kommunaldepartementet 8 12 4 46794
1992 Kommunaldepartementet 8 12 3 31800
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 12 3 25551
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 12 3 28165
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Lillian Holte Bringsaker 2 903 Fabrikkeier Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arild Stokken 1 920 Distriktssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Berte Olimstad 2 920 Fylkeshelsesøster Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Eli Hansen 2 1001 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Reinhard Hansen 1 1001 Labratorieleder Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Steen Sandell 1 1001 Lege Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Øyvind Aarli 1 1001 Overingeniør Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tore Hetland 1 1001 Distriktssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell Haugen 1 1001 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gudmund Gyberg 1 1001 Sekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Haldis Lausland 2 1001 Sekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Hansen 1 1002 Inspektør Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Mai Brit Løken 2 1014 Teleekspeditør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Salvesen 2 1014 Administrasjonssekretær Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Endre Refsnes 1 1027 Inspektør Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Lillian Holte Bringsaker 2 903 Fabrikkeier I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arild Stokken 1 920 Distriktssekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Thore Egeland 1 1001 Yrkeshygieniker Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Haldis Lausland 2 1001 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tore Hetland 1 1001 Distriktssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Gudmund Gyberg 1 1001 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Steen Sandell 1 1001 Lege I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Finn Ellingsen 1 1001 Inspektør Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Jan Reinhard Hansen 1 1001 Laboratorieleder Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Haugen 1 1001 Avdelingsingeniør Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Eli Hansen 2 1001 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Ingeniør Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Ragnar Hansen 1 1002 Inspektør Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Mai Brit Løken 2 1014 Teleekspeditør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Lillian Holte Bringsaker 2 903 Fabrikkeier I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arild Stokken 1 920 Distriktssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gudmund Gyberg 1 1001 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Thore Egeland 1 1001 Yrkeshygieniker Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Eli Hansen 2 1001 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Ingeniør Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Haldis Lausland 2 1001 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tore Hetland 1 1001 Distriktssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Steen Sandell 1 1001 Lege I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Finn Ellingsen 1 1001 Inspektør Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Mai Brit Løken 2 1014 Teleekspeditør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Lillian Holte Bringsaker 2 903 Fabrikkeier I statsråd 1970
1985 Nestleder Knut Rausand 1 919 Rektor I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Berte Olimstad 2 920 Fylkeshelsesøster I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Arild Stokken 1 920 Distriktssekretær I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Dagfinn Borgersen 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Anders W Krauss 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gudmund Gyberg 1 1001 Kontorsekretær I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Thore Egeland 1 1001 Yrkeshygieniker Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Tore Hetland 1 1001 Distriktssjef I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Steen Sandell 1 1001 Lege I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eli Hansen 2 1001 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kirsti Grevskott 2 1001 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Else Margrete Eriksen 2 1001 Laboratorieingeni I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem John Jacobsen 1 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Haugen 1 1001 Avdelingsingeniør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Finn Ellingsen 1 1001 Inspektør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Jan Reinhard Hansen 1 1001 Laboratorieleder Av andre 1970 1970
1985 Leder William Torjusen 1 1001 Overlege I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Haldis Lausland 2 1001 Sekretær I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Ragnar Hansen 1 1002 Inspektør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Aasmund Winje 1 1002 Inspektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Mai Brit Løken 2 1014 Teleekspeditør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Dagfinn Borgersen 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anders W Krauss 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Else Margrete Eriksen 2 1001 Laboratorieingeni I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem John Jacobsen 1 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Aasmund Winje 1 1002 Inspektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Dagfinn Borgersen 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anders W Krauss 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Else Margrete Eriksen 2 1001 Laboratorieinge I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem John Jacobsen 1 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Aasmund Winje 1 1002 Inspektør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Dagfinn Borgersen 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anders W Krauss 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Else Margrete Eriksen 2 1001 Laboratorieinge I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem John Jacobsen 1 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Aasmund Winje 1 1002 Inspektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Egil Lie 1 1014 Distriktssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anders W Krauss 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Dagfinn Borgersen 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Else Margrete Eriksen 2 1001 Laboratorieinge I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem John Jacobsen 1 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Aasmund Winje 1 1002 Inspektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Egil Lie 1 1014 Distriktssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Næss 1 0 Inspektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Østreim 1 706 Ordfører Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Grethe Mjåland 2 903 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Ragnhild Vestøl 2 904 Fylkessykepleie Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Holger Gramstad 1 914 Regiondirektør Av departement 1970
1990 Nestleder Knut Rausand 1 919 Rektor I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Arild Stokken 1 920 Distriktssekret I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Anders W Krauss 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Dagfinn Borgersen 1 926 Personalsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Hildebjørg Kjelleberg 2 940 Fullmektig Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Terese Fj. Sørlie 2 1001 Kontorfullmekti Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torstein Rue 1 1001 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Else Margrete Eriksen 2 1001 Laboratorieinge I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjell Haugen 1 1001 Avdelingsingeniør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem John Jacobsen 1 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1970 1970
1990 Leder William Torjusen 1 1001 Overlege I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Aasmund Winje 1 1002 Inspektør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gerd Sigbjørnsen 2 1004 Førstekontorful Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Egil Lie 1 1014 Distriktssjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Mai Brit Løken 2 1014 Teleekspeditør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem John Emil Dolsvåg 1 1103 Inspektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd Næss 1 0 Inspektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Østreim 1 706 Ordfører Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Grethe Mjåland 2 903 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Ragnhild Vestøl 2 904 Fylkessykepleie Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Holger Gramstad 1 914 Regiondirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hildebjørg Kjelleberg 2 940 Fullmektig Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torstein Rue 1 1001 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Terese Fj. Sørlie 2 1001 Kontorfullmekti Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gerd Sigbjørnsen 2 1004 Førstekontorful Av departement 1970
1991 Vanlig medlem John Emil Dolsvåg 1 1103 Inspektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd Næss 1 0 Inspektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Østreim 1 706 Ordfører Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Grethe Mjåland 2 903 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Ragnhild Vestøl 2 904 Fylkessykepleie Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Holger Gramstad 1 914 Regiondirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hildebjørg Kjelleberg 2 940 Fullmektig Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Terese Fj. Sørlie 2 1001 Kontorfullmekti Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torstein Rue 1 1001 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Gerd Sigbjørnsen 2 1004 Førstekontorful Av departement 1970
1992 Vanlig medlem John Emil Dolsvåg 1 1103 Inspektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Odd Næss 1 0 Inspektør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Østreim 1 706 Ordfører Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Grethe Mjåland 2 903 Disponent Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Ragnhild Vestøl 2 904 Fylkessykepleie Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Holger Gramstad 1 914 Regiondirektør Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Knut Rausand 1 919 Rektor I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Arild Stokken 1 920 Distriktssekret I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Hildebjørg Kjelleberg 2 940 Fullmektig Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Else Margrete Eriksen 2 1001 Laboratorieinge I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Terese Fj. Sørlie 2 1001 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem John Jacobsen 1 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjell Haugen 1 1001 Avdelingsingeni I statsråd 1970 1970
1993 Leder William Torjusen 1 1001 Overlege I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Torstein Rue 1 1001 Adjunkt Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Gerd Sigbjørnsen 2 1004 Førstekontorful Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Mai Brit Løken 2 1014 Teleekspeditør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Egil Lie 1 1014 Distriktssjef Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem John Emil Dolsvåg 1 1103 Inspektør Av departement 1970 1970