FORVALTNINGSDATABASEN

Kirsten Leschbrandt

Denne siden viser opplysninger om Kirsten Leschbrandt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kirsten Leschbrandt
NSD id-nummer: 15156
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Sekretær 1970
1986 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Sekretær 1970
1987 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1988 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1988 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1989 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1989 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1990 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1991 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Kontorsjef 1970
1992 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Ordfører 1970
1993 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Ordfører 1970
1994 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Ordfører 1970
1995 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Ordfører 1970
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1002 Ordfører 1970 1970
1996 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1002 Ordfører 1970 1970