Forvaltningsdatabasen

Boutgiftsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Boutgiftsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Boutgiftsutvalget
Utvalgsnummer: 5071000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 26.05.1978 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal i lys av de senere års utvikling gjennomgå og vurdere erfaringene med de eksisterende målsettinger og virkemidler for statens styring av boutgifter og bostandard. Utvalget skal særlig vurdere bestående offentlige overføringer og finansiering
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 0 12 433000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 0 2 123217 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Britt Schultz 2 211 Husmor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem John M. Sørgaard 1 217 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Petter Riekeles 1 219 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kari Garmann 2 301 Kommunalrådsekretær I statsråd 1970
1980 Leder Berit Haldorsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Viggo Frøiland 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Tore W. Kiøsterud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne Orten 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Norvald Lyngstadaas 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Bjørg Turid Ofstad 2 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ingrid I. Willoch 2 703 Husmor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Hilmar S. Egeli 1 1103 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jan Olav Reither 1 1201 Arkitekt I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Solveig Laila T Estdahl 2 1601 Bedriftsøkonom I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Britt Schultz 2 211 Husmor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem John M. Sørgaard 1 217 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Petter Riekeles 1 219 Konsulent I statsråd 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Viggo Frøiland 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Kari Garmann 2 301 Kommunalrådsekretær I statsråd 1970
1981 Leder Berit Haldorsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Norvald Lyngstadaas 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Tore W. Kiøsterud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Bjørg Turid Ofstad 2 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Bjarne Orten 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ingrid I. Willoch 2 703 Husmor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Hilmar S. Egeli 1 1103 Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Jan Olav Reither 1 1201 Arkitekt I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Solveig Laila T Estdahl 2 1601 Bedriftsøkonom I statsråd 1970