FORVALTNINGSDATABASEN

Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen
Utvalgsnummer: 5097000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1948 av Kommunaldepartementet i henhold til lov av 27. juni 1947 om tiltak til å fremme sysselsetting, paragraf 16.
Mandat:
Tilsyn av sjømannskontoret og behandling av klager og disiplinærforseelser.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 5 4 2273 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 3 2329 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 4 2321 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 4 3536 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 3 4046 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig varamedlem John Fleten 1 1201 Mannskapssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Carl A. Harbitz-Rasmussen 1 1201 Maritim Sjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Carl A. Harbitz-Rasmussen 1 1201 Maritim Sjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem John Fleten 1 1201 Mannskapssjef Av departement 1970
1984 Nestleder Gudny Larsen 2 1201 Byrettsdommer Av departement 1970
1985 Nestleder Gudny Larsen 2 1201 Byrettsdommer Av departement 1970
1986 Nestleder Gudny Larsen 2 1201 Byrettsdommer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gudny Larsen 2 1201 Byrettsdommer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Paulsen 1 1201 Avdelingsforman Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem John Fleten 1 1201 Mannskapssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Egil N. Røssland 1 1201 Maskinsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Carl A. Harbitz-Rasmussen 1 1201 Maritim Sjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Alf De Lange 1 1201 Styrmann Av departement 1970 1970
1988 Leder Njaal Sæveraas 1 1201 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Gudny Larsen 2 1201 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Bøge 1 1247 Avdelingsassist Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Erik Bøge 1 1247 Avdelingsassist Av departement 1970