FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Bøge

Denne siden viser opplysninger om Erik Bøge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Bøge
NSD id-nummer: 17551
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1247 Avdelingsassist 1970
1989 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1247 Avdelingsassist 1970
1990 Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1247 Sekretær 1970