FORVALTNINGSDATABASEN

Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Ålesund

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Ålesund" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Ålesund
Utvalgsnummer: 5098000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1948 av Kommunaldepartementet i henhold til lov av 27. juni 1947 om tiltak til å fremme sysselsetting, paragraf 16.
Mandat:
Tilsyn av sjømannskontoret og behandling av klager og disiplinærforseelser.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 5 0 0 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 568 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 982 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Vanlig medlem Johan Hagenæs 1 1504 Skipsreder Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Olaf Eldrup 1 1504 Rederisjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Amund Halsebakke 1 1504 Skipsfører Av departement 1970 1970
1988 Leder Rolf Kr. Engelsen 1 1504 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1988 Varamedlem og nestleder Lars Alvestad 1 1504 Havnefogd Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsforman Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Fredd Eldnor Nilsen 1 1529 Sekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Harald Olsvik 1 1531 Forretningsføre Av departement 1970 1970
1989 Varamedlem og nestleder Lars Alvestad 1 1504 Havnefogd Av departement 1970