FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Skrede

Denne siden viser opplysninger om Jan Skrede fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Skrede
NSD id-nummer: 627
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1517 Avdelingsformann
1980 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1517 Avdelingsformann 1970 1970
1980 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsformann
1980 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Avdelingsformann 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1517 Avdelingsformann 1970
1981 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1517 Avdelingsformann
1981 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsformann
1981 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Avdelingsformann 1970
1982 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsformann 1970 1970
1983 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsformann 1970 1970
1984 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1517 Avdelingsformann 1970 1970
1984 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsformann 1970 1970
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1517 Avdelingsformann 1970
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1517 Avdelingsformann 1970
1986 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1517 Avdelingsformann 1970
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1517 Avdelingsformann 1970
1987 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1517 Avdelingsforman 1970
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1517 Avdelingsforman 1970
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Ålesund Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1517 Avdelingsforman 1970 1970
1988 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1517 Avdelingsforman 1970 1970
1988 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1517 Avdelingsforman 1970 1970
1988 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsforman 1970
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsforman 1970
1989 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970
1989 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1989 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1990 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970 1970
1990 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1990 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970
1991 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970 1970
1991 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1991 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1992 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970
1992 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970 1970
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970
1992 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1993 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970
1993 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970
1993 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1517 Avdelingsleder 1970
1994 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970 1970
1994 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970
1995 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1517 Avdelingsleder 1970