FORVALTNINGSDATABASEN

Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik
Utvalgsnummer: 5102000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1948 av Kommunaldepartementet i henhold til lov av 27. juni 1947 om tiltak til å fremme sysselsetting, paragraf 16.
Mandat:
Tilsyn av sjømannskontoret og behandling av klager og disiplinærforseelser.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 3 5 0 0 Annen instans
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 0 0
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 4 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Thor Husjord 1 1805 Rederisjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Nilsen 1 1805 Avdelingsformann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Nilsen 1 1805 Avdelingsformann Av departement 1970
1984 Leder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Richard Mortensen 1 1805 Maritim Inspektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Fredrik Bergh 1 1805 Maskinsjef Av departement 1970
1984 Nestleder Eva Opshaug Teigen 2 1805 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Fredrik Bergh 1 1805 Maskinsjef Av departement 1970
1985 Leder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av departement 1970
1985 Nestleder Eva Opshaug Teigen 2 1805 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans Richard Mortensen 1 1805 Maritim Inspektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans Richard Mortensen 1 1805 Maritim Inspektør Av departement 1970
1986 Nestleder Eva Opshaug Teigen 2 1805 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Fredrik Bergh 1 1805 Maskinsjef Av departement 1970
1986 Leder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eva Opshaug Teigen 2 1805 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Fredrik Bergh 1 1805 Maskinsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans Richard Mortensen 1 1805 Maritim Inspekt Av departement 1970
1987 Leder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Richard Mortensen 1 1805 Maritim Inspekt Av departement 1970 1970
1988 Leder Gisle Nordstrand 1 1805 Sorenskriver Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Opshaug Teigen 2 1805 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Idar Flygel 1 1805 Skipsfører Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Fredrik Bergh 1 1805 Maskinsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Thor Husjord 1 1805 Rederisjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Sverre Nilsen 1 1805 Avdelingsforman Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Anton Aspvik 1 1854 Fhv. Båtsmann Av departement 1970 1970
1989 Leder Gisle Nordstrand 1 1805 Sorenskriver Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Idar Flygel 1 1805 Skipsfører Av departement 1970