FORVALTNINGSDATABASEN

Simon Hals

Denne siden viser opplysninger om Simon Hals fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Simon Hals
NSD id-nummer: 4879
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1870 Sorenskriver 1970
1981 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1870 Sorenskriver 1970
1983 Reisende kontrollkommisjon for Ofoten Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1805 Sorenskriver 1970
1984 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1805 Sorenskriver 1970
1984 Reisende kontrollkommisjon for Ofoten Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1805 Sorenskriver 1970
1985 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1805 Sorenskriver 1970
1985 Reisende kontrollkommisjon for Ofoten Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1805 Sorenskriver 1970
1986 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1805 Sorenskriver 1970
1986 Reisende kontrollkommisjon for Ofoten Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1805 Sorenskriver 1970
1987 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1805 Sorenskriver 1970
1987 Reisende kontrollkommisjon for Ofoten Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1805 Sorenskriver 1970
1988 Reisende kontrollkommisjon for Ofoten Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1805 Sorenskriver 1970
1989 Reisende kontrollkommisjon for Ofoten Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av andre 1805 Sorenskriver 1970