FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Utvalgsnummer: 5111000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1985 ved kongelig resolusjon i henhold til Instruks for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, fastsatt 18.12.84. Lov om brannfarlige varer av 21. mai 1971, lov om eksplosive varer av 14. juni 1974, lov om brannvern av m.v. av 5. juni
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 8 6 147394 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 8 7 127000 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 8 9 300000
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 8 8 156000
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 8 8 200899
1990 Kommunaldepartementet 8 8 7 96329
1991 Kommunaldepartementet 8 8 8 147472
1992 Kommunaldepartementet 8 8 10 247726
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 8 2 64449
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig varamedlem Arild Hartung 1 216 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1985 Leder Reidar Webster 1 301 Ass. Riksmeklings I statsråd 1970
1985 Nestleder Kari Blegen 2 301 Informasjonssekre I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Thor B. Silseth 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Roar Vatnebryn 1 626 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Kr. Foss 1 626 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem John Olafsen 1 703 Overingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ragnhild G. Larsen 2 705 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ellen Olsen 2 706 Sivilingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Wold 1 722 Overingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Rolf E. Bjørnestad 1 723 Overingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Guttorm Liebe 1 806 Varabrannsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Svein Rønning 1 806 Teknisk Assistent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Birkevold 1 1002 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Løvaas 1 1601 Administrasjonssj I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arild Hartung 1 216 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor B. Silseth 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1986 Leder Reidar Webster 1 301 Ass. Riksmeklings I statsråd 1970
1986 Nestleder Kari Blegen 2 301 Informasjonssekre I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Kr. Foss 1 626 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Roar Vatnebryn 1 626 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem John Olafsen 1 703 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnhild G. Larsen 2 705 Avdelingsingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ellen Olsen 2 706 Sivilingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Marie Skjæggestad 2 718 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Wold 1 722 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Rolf E. Bjørnestad 1 723 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Svein Rønning 1 806 Teknisk Assistent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Guttorm Liebe 1 806 Varabrannsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Birkevold 1 1002 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sverre Løvaas 1 1601 Administrasjonssj I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arild Hartung 1 216 Overingeniør I statsråd 1970
1987 Leder Reidar Webster 1 301 Ass. Riksmeklin I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Roar Vatnebryn 1 626 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole Kr. Foss 1 626 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem John Olafsen 1 703 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild G. Larsen 2 705 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Ellen Olsen 2 706 Sivilingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Marie Skjæggestad 2 718 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Rolf E. Bjørnestad 1 723 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Guttorm Liebe 1 806 Brannsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Svein Rønning 1 806 Teknisk Assiste I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor B. Silseth 1 1504 Pensjonist I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sverre Løvaas 1 1601 Administrasjons I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arild Hartung 1 216 Overingeniør I statsråd 1970
1988 Leder Reidar Webster 1 301 Ass. Riksmeklin I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anders Bjarne Rodal 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1988 Nestleder Kari Blegen 2 502 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Roar Vatnebryn 1 626 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Kr. Foss 1 626 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ellen Olsen 2 706 Sivilingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Guttorm Liebe 1 806 Brannsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Svein Rønning 1 806 Teknisk Assiste I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor B. Silseth 1 1504 Pensjonist I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Sverre Løvaas 1 1601 Administrasjons I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ruth Samuelsen 2 133 Tillitsvalgt I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1989 Leder Reidar Webster 1 301 Ass. Riksmeklin I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 301 Forbundsleder I statsråd 1970
1989 Nestleder Kari Blegen 2 502 Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole Kr. Foss 1 626 Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Roar Vatnebryn 1 626 Sekretær I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Terje Birkelund 1 705 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ellen Olsen 2 706 Sivilingeniør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Arne Rafdal 1 717 Seksjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Terje Olav Austerheim 1 720 Seksjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Johansen 1 720 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Guttorm Liebe 1 806 Brannsjef I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Hjort 2 1124 Branninspektør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Leif Sande 1 1263 Nestleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ruth Samuelsen 2 133 Tillitsvalgt I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 301 Forbundsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Terje Birkelund 1 705 Overingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Rafdal 1 717 Seksjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Johansen 1 720 Overingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Terje Olav Austerheim 1 720 Seksjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Leif Sande 1 1263 Nestleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ruth Samuelsen 2 133 Tillitsvalgt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 301 Forbundsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Niels Øistein Rimstad 1 705 Utrednings Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Ingar Jespersen 1 707 Førstekons Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Olav Strugstad 1 722 Overingeni Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hans-Jørgen Eriksen 1 722 Overingeni Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Leif Sande 1 1263 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ruth Samuelsen 2 133 Tillitsvalgt I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 301 Forbundsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Niels Øistein Rimstad 1 705 Utredningsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Ingar Jespersen 1 707 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Olav Strugstad 1 722 Overingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans-Jørgen Eriksen 1 722 Overingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Gunnar Røed 1 722 Avdelingsingeni Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Sande 1 1263 Nestleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ruth Samuelsen 2 133 Tillitsvalgt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Odd Strand 1 301 Forbundsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Niels Øistein Rimstad 1 705 Utredningsleder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Ingar Jespersen 1 707 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Gunnar Røed 1 722 Avdelingsingeni Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Hans-Jørgen Eriksen 1 722 Overingeniør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif Sande 1 1263 Nestleder I statsråd 1970