FORVALTNINGSDATABASEN

Anne Hjort

Denne siden viser opplysninger om Anne Hjort fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Anne Hjort
NSD id-nummer: 18590
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1124 Branninspektør 1970
1990 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Branningeniør 1970
1990 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1124 Branningeniør 1970
1991 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Branningeniør 1970
1991 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1124 Branningeniør 1970
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1124 Branningeniør 1970
1992 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Branningeniør 1970
1992 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1124 Branningeniør 1970
1992 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1124 Branningeniør 1970
1993 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Branningeniør 1970
1993 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1124 Branningeniør 1970
1993 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1124 Branningeniør 1970
1994 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Varabrannsjef 1970
1994 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Leder Av departement 1124 Varabrannsjef 1970 1970
1995 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Varabrannsjef 1970
1996 Det felles ekspertutvalg Vanlig medlem Av departement 1124 Varabrannsjef 1970
1997 Det felles ekspertutvalg Vanlig medlem Av departement 1124 Varabrannsjef 1970