Forvaltningsdatabasen

Utlendingslovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utlendingslovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utlendingslovutvalget
Utvalgsnummer: 5150000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res.14.12.2001. Utrede og utarbeide forslag til ny utlendingslov.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Kommunal- og regionaldepartementet 1 1000
2003 Kommunal- og regionaldepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Vigdis Verstad 211 Konsulent
2002 Grete Brochmann 301 Professor
2002 Kristine Ryssdal 301 Advokat
2002 Selma Ilyas 301 Politiadvokat
2002 Henrik Bull 301 Førsteamanuensis
2002 Leder Bjørn Solbakken 1106 Sorenskriver
2002 Ketil Haukaas 2030 Politimester
2003 Grete Brochmann Professor
2003 Kristine Ryssdal Advokat
2003 Leder Bjørn Solbakken Sorenskriver
2003 Vigdis Verstad Konsulent
2003 Selma Ilyas Politiadvokat
2003 Henrik Bull Førsteamanuensis
2003 Ketil Haukaas Politimester