FORVALTNINGSDATABASEN

Kristine Ryssdal

Denne siden viser opplysninger om Kristine Ryssdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristine Ryssdal
NSD id-nummer: 109132
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utlendingslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat
2003 Utlendingslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2003 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2004 Utlendingslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2004 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2005 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat