Forvaltningsdatabasen

Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen (Kraftskatteutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen (Kraftskatteutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen (Kraftskatteutvalget)
Utvalgsnummer: 553
Opprettelsesår: 2018
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2018 Ragnhild Camilla Schreiner 2 0 postdoktor Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2018 Jørn Rattsø 1 0 professor Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2018 Tone Kaarbø 2 0 advokat/partner Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2018 Benn Folkvord 1 0 professor Kongen 22.01.2018 31.12.2019
2018 Tarjei Havnes 1 0 førsteamanuensis Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2018 Per Sanderud 1 0 vassdrags- og energidirektør Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2018 Jøril Mæland 2 50380 førsteamanuensis og instituttleder Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2019 Benn Folkvord 1 0 professor Kongen 22.01.2018 31.12.2019
2019 Jørn Rattsø 1 0 professor Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2019 Per Sanderud 1 0 vassdrags- og energidirektør Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2019 Tone Kaarbø 2 0 advokat/partner Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2019 Ragnhild Camilla Schreiner 2 0 postdoktor Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2019 Tarjei Havnes 1 0 førsteamanuensis Kongen 22.06.2018 31.12.2019
2019 Jøril Mæland 2 50380 førsteamanuensis og instituttleder Kongen 22.06.2018 31.12.2019