FORVALTNINGSDATABASEN

Jørn Rattsø

Denne siden viser opplysninger om Jørn Rattsø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørn Rattsø
NSD id-nummer: 136106
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2005 Styret for Enova SF Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 professor 01.01.2005 17.06.2009
2006 Styret for Enova SF Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 professor 01.01.2005 17.06.2009
2007 Styret for Enova SF Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 professor 01.01.2005 17.06.2009
2008 Styret for Enova SF Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 professor 01.01.2005 17.06.2009
2009 Styret for Enova SF Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 professor 01.01.2005 17.06.2009
2014 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 professor 01.01.2014 24.11.2016
2015 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 professor 01.01.2014 24.11.2016
2016 Produktivitetskommisjonen Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 professor 01.01.2014 24.11.2016
2018 Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen (Kraftskatteutvalget) Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 professor 22.06.2018 31.12.2019
2018 Teknisk berekningsutval for klima Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Professor 15.06.2018 15.06.2020
2019 Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen (Kraftskatteutvalget) Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 professor 22.06.2018 31.12.2019
2019 Teknisk berekningsutval for klima Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Professor 15.06.2018 15.06.2020
2020 Teknisk berekningsutval for klima Utredning / ekspertutvalg Kongen 0 Professor 15.06.2018 15.06.2020