Forvaltningsdatabasen

Rådet for eldreomsorgen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for eldreomsorgen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for eldreomsorgen
Utvalgsnummer: 6008000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 03.07.1970 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Reglement fastsatt i samme resolusjon. Rådet skal være et rådgivende organ for vedkommende departementer, regionale og lokale myndigheter og organisasjoner i spørsmål som vedrører omsorgen for eldre. Det skal sørge for gjensidig informasjon om etablerte o
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 23 0 2 409000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 23 22 2 576000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 23 22 9 181000 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 23 22 11 697000 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 23 22 0 566000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 102 Pensjonist I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Astrid Myhrvang 2 122 Hjelpepleier 1970
1980 Vanlig medlem Haktor Helland 1 213 Forsker I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Aage Myller-Nilssen 1 213 Generalsekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Astrid Syrstad 2 214 Husmor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Mary Fjeld 2 219 Daglig Leder I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Bjørg Geelmuyden 2 219 Pensjonist 1970
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Saxegaard 2 219 Pensjonist I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Olaug Sofie Bogen 2 238 1970
1980 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Bjørg Schei 2 301 Sykepleielærer I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Karin Hagen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Edel Bull 2 301 Hjemmehjelpsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Gerd Hirschner 2 301 Sosialsekretær I statsråd 1970
1980 Leder Signe Marie Str Ryssdal 2 301 Sosialrådmann I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Jørgen H. Berner 1 301 Lege I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Storla Birgit 2 301 Major I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Merle Sivertsen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Erna Hansen 2 602 Husmor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kari Mjåland 2 806 I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Anna-Nora Takvam 2 914 Adjunkt I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Stein H. Kjellby 1 1103 Velferdskonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Webjørn Engersrønning 1 1127 Sosialsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kolbjørn Øygard 1 1135 Bedriftsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Paula Pedersen 2 1201 Forstander I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ragnvald Andersen 1 1201 Pensjonist I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Annbjørg Eikenes 2 1429 Sosionom I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Haug 1 1663 Pensjonist I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 102 Pensjonist I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Astrid Myhrvang 2 122 Hjelpepleier 1970
1981 Vanlig medlem Aage Myller-Nilssen 1 213 Generalsekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Haktor Helland 1 213 Forsker I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Astrid Syrstad 2 214 Husmor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Bjørg Geelmuyden 2 219 Pensjonist 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnhild Saxegaard 2 219 Pensjonist I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Mary Fjeld 2 219 Daglig Leder I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Olaug Sofie Bogen 2 238 1970
1981 Leder Signe Marie Str Ryssdal 2 301 Sosialrådmann I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Bjørg Schei 2 301 Sykepleielærer I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Edel Bull 2 301 Hjemmehjelpsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Merle Sivertsen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Karin Hagen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Storla Birgit 2 301 Major I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Jørgen H. Berner 1 301 Lege I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Gerd Hirschner 2 301 Sosialsekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein-Erik Oxholm 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Erna Hansen 2 602 Husmor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Kari Mjåland 2 806 I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Anna-Nora Takvam 2 914 Adjunkt I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Stein H. Kjellby 1 1103 Velferdskonsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Webjørn Engersrønning 1 1127 Sosialsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Kolbjørn Øygard 1 1135 Bedriftsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Paula Pedersen 2 1201 Forstander I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ragnvald Andersen 1 1201 Pensjonist I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Annbjørg Eikenes 2 1429 Sosionom I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Haug 1 1663 Pensjonist I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Per Erik Solem 1 301 Forsker Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jørgen H. Berner 1 301 Lege I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 102 Pensjonist I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Astrid Myhrvang 2 122 Hjelpepleier 1970
1983 Vanlig medlem Aage Myller-Nilssen 1 213 Generalsekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Astrid Syrstad 2 214 Husmor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bjørg Geelmuyden 2 219 Pensjonist 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Saxegaard 2 219 Pensjonist I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Mary Fjeld 2 219 Daglig Leder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Olaug Sofie Bogen 2 238 Husmor 1970
1983 Leder Signe Marie Str Ryssdal 2 301 Sosialrådmann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bjørg Schei 2 301 Sykepleierlærer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jørgen H. Berner 1 301 Lege I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Merle Sivertsen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Storla Birgit 2 301 Major 1970
1983 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Per Erik Solem 1 301 Forsker Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gerd Hirschner 2 301 Sosialsekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Karin Hagen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Edel Bull 2 301 Hjemmehjelpsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Erna Hansen 2 602 Husmor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Mjåland 2 806 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Anna-Nora Takvam 2 914 Adjunkt I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Stein H. Kjellby 1 1103 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Webjørn Engersrønning 1 1127 Sosialsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kolbjørn Øygard 1 1135 Distriktslege I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Paula Pedersen 2 1201 Sjefssykepleier I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ragnvald Andersen 1 1201 Pensjonist I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Annbjørg Eikenes 2 1429 Sosionom I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Asbjørn Haug 1 1663 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Andersen 1 102 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Astrid Myhrvang 2 122 Hjelpepleier 1970
1984 Vanlig medlem Aage Myller-Nilssen 1 213 Generalsekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Astrid Syrstad 2 214 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Mary Fjeld 2 219 Daglig Leder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Geelmuyden 2 219 Pensjonist 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnhild Saxegaard 2 219 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Olaug Sofie Bogen 2 238 Husmor 1970
1984 Vanlig medlem Knut Langfeldt 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Karin Hagen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gerd Hirschner 2 301 Sosialsekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kari Bonde Haug 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Lasse Johannessen 1 301 Sosialsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Edel Bull 2 301 Hjemmehjelpsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jørgen H. Berner 1 301 Lege I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Merle Sivertsen 2 301 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Storla Birgit 2 301 Major 1970
1984 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Schei 2 301 Sykepleierlærer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Erik Solem 1 301 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Erna Hansen 2 602 Husmor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Mjåland 2 806 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Torill Bærland 2 819 Sosialsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Anna-Nora Takvam 2 914 Adjunkt I statsråd 1970
1984 Leder Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Stein H. Kjellby 1 1103 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Webjørn Engersrønning 1 1127 Sosialsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kolbjørn Øygard 1 1135 Kommunelege I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ragnvald Andersen 1 1201 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Paula Pedersen 2 1201 Sjefssykepleier I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Annbjørg Eikenes 2 1429 Sosionom I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Haug 1 1663 Pensjonist I statsråd 1970