FORVALTNINGSDATABASEN

Liv Marie Buck

Denne siden viser opplysninger om Liv Marie Buck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Marie Buck
NSD id-nummer: 379
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1970 1970
1980 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1980 Arbeidsmiljørådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970 1970
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1980 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sekretær 1970
1980 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1980 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1970 1970
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Sekretær
1980 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Førstesekretær
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1970 1970
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1981 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Sekretær 1970
1981 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1981 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1981 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1970 1970
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970 1970
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1970
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Sekretær
1981 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Førstesekretær
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1982 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Førstesekretær 1970
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1983 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1983 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1983 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1983 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1984 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1984 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1984 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1984 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1984 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1985 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1985 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Førstesekretær 1970 1970
1986 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1987 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1970 1970
1988 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1970
1988 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1970 1970
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970 1970
1989 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1989 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970
1989 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1990 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1970
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1991 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1992 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1970 1970
1992 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1993 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970
1994 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1970