FORVALTNINGSDATABASEN

Norges krigsskaderåd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges krigsskaderåd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges krigsskaderåd
Utvalgsnummer: 6043000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1951
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet av Sosialdepartementet i henhold til lov om Norges krigsskaderåd av 6. juli 1951.
Mandat:
Rådet skal overvåke og samordne landets beredskap og påse at offentlige og private krigsskadeinstitusjoner fyller sin oppgave på best mulig måte.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 9 0 0 0
1981 Sosialdepartementet 9 0 0 5348
1982 Sosialdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 0 0 1 4813 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 0 0 0 4730 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 0 0 0 4730 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 0 0 0 191 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Nestleder Harald Salvesen 1 219 Førstekonsulent 1970
1982 Vanlig medlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Sletner 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ellen-Marie Nordby 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tom I. Vogt 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1983 Leder Thor Johnsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tore Steen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tom I. Vogt 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 627 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tom I. Vogt 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tore Steen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Leder Thor Johnsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 627 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tom I. Vogt 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Leder Thor Johnsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tore Steen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 627 Advokat I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Hans Erik Børresen 1 0 Førstekonsulent 1970
1986 Leder Thor Johnsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Dagfinn Løvland 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tom I. Vogt 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tore Steen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 627 Advokat I statsråd 1970