FORVALTNINGSDATABASEN

Inger-Johanne Sletner

Denne siden viser opplysninger om Inger-Johanne Sletner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Johanne Sletner
NSD id-nummer: 4095
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1970
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1970
1980 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1970 1970
1981 Utvalg til revisjon av ferieloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1970
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1970 1970
1982 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1970
1983 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1970
1984 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1970
1985 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1970
1987 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Kontorsjef 1970
1988 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1970
1988 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1970
1989 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1990 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1991 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1991 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1991 Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1970
1992 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1992 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1992 Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1970
1993 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1993 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970 1970
1993 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1994 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ass Direktør 1970
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass Direktør 1970
1995 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ass. Direktør 1970 1970
1995 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1970
1996 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1970
1997 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Direktør 1970