Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Helgeland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Helgeland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Helgeland
Utvalgsnummer: 6109000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1964
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 3 53000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 4 3 60000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 8 30685 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 2 34358 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1989 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1990 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1991 Sosialdepartementet 4 4 4 67101
1992 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 4 146638
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gerd Bugge 2 1820 Sykepleiesjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bodil Eide 2 1824 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Olaf Spangen 1 1833 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Bernersen 1 1833 Assisterende Overlege Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bodil Eide 2 1824 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Olaf Spangen 1 1833 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970
1983 Vanlig medlem Gudrun Sverdrup 2 1813 Husmor Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ellinor Selstad 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Harald Hauso 1 1824 Kontorsjef Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Morten Isaksen 1 1824 Sosialsjef Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Ellinor Selstad 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Morten Isaksen 1 1824 Sosialsjef Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Harald Hauso 1 1824 Kontorsjef Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Ellinor Selstad 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Harald Hauso 1 1824 Kontorsjef Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Morten Isaksen 1 1824 Sosialsjef Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Øivind Rambjør 1 1824 Bedriftslege Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Ellinor Selstad 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Øivind Rambjør 1 1824 Bedriftslege Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Harald Hauso 1 1824 Kontorsjef Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Morten Isaksen 1 1824 Sosialsjef Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Ellinor Selstad 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Øivind Rambjør 1 1824 Bedriftslege 1970
1987 Vanlig varamedlem Morten Isaksen 1 1824 Sosialsjef Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Harald Hauso 1 1824 Kontorsjef Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Ellinor Selstad 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Øivind Rambjør 1 1824 Bedriftslege 1970
1988 Vanlig medlem Harald Hauso 1 1824 Kontorsjef Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Morten Isaksen 1 1824 Sosialsjef Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Ellinor Selstad 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Harald Hauso 1 1824 Kontorsjef Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Morten Isaksen 1 1824 Sosialsjef Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Øivind Rambjør 1 1824 Bedriftslege 1970
1990 Vanlig varamedlem Vigdis Gullsvåg 2 1815 Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Irene Lieng 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Thorbjørn Egenberg 1 1824 Kommunelege Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidar Berntsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1990 Leder Fredrik Meyer 1 1833 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Oddny Hansen 2 1833 Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Vigdis Gullsvåg 2 1815 Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Irene Lieng 2 1820 Sykepleier Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Thorbjørn Egenberg 1 1824 Kommuneleg Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Reidar Berntsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1991 Leder Fredrik Meyer 1 1833 Sorenskriv Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Oddny Hansen 2 1833 Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Vigdis Gullsvåg 2 1815 Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Irene Lieng 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Thorbjørn Egenberg 1 1824 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Reidar Berntsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Oddny Hansen 2 1833 Av andre 1970
1992 Leder Fredrik Meyer 1 1833 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Vigdis Gullsvåg 2 1815 Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Irene Lieng 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Thorbjørn Egenberg 1 1824 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Reidar Berntsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1993 Leder Fredrik Meyer 1 1833 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Oddny Hansen 2 1833 Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Vigdis Gullsvåg 2 1815 Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Irene Lieng 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Thorbjørn Egenberg 1 1824 Kommunelege Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Reidar Berntsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1994 Leder Fredrik Meyer 1 1833 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Oddny Hansen 2 1833 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Vigdis Gullsvåg 2 1815 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Irene Lieng 2 1820 Sykepleiersjef Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Reidar Berntsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Thorbjørn Egenberg 1 1824 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Oddny Hansen 2 1833 Av andre 1970
1995 Leder Fredrik Meyer 1 1833 Sorenskriver Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Erik Martinsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Christian Høy 1 1825 Lege Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Ingri Øverland 2 1833 Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Erik Martinsen 1 1824 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Christian Høy 1 1825 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Ingri Øverland 2 1833 Av andre 1970
2002 Irene Lieng 1820 Sykepleiersjef
2002 Marianne Hvidsten 1824
2002 Harald Hauso 1824 Advokat
2002 Anne Mette Rosø 1828
2002 Christian Høy 1833 Lege
2002 Ingri Øverland 1833
2002 Leder Fredrik Meyer 1833 Sorenskriver
2002 Jan Svendsen 1833 Lege
2003 Anne Mette Rosø
2003 Christian Høy Lege
2003 Leder Fredrik Meyer Sorenskriver
2003 Harald Hauso Advokat
2003 Irene Lieng Sykepleiersjef
2003 Marianne Hvidsten
2003 Ingri Øverland
2003 Jan Svendsen Lege