Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Ofoten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Ofoten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Ofoten
Utvalgsnummer: 6111000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1964
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 2 19000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 4 2 20000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 2 0 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 4 4 5 4447
1988 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1989 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1990 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1991 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1992 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ivar Hartvigsen 1 1805 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans-Jacob Hallvang 1 1805 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Punsvik 1 1805 Diagnosestasjonslege Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif Gaarder 1 1849 Fullmektig Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kr. Punsvik 1 1854 Driftsbestyrer Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Hans-Jacob Hallvang 1 1805 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Odd Punsvik 1 1805 Diagnosestasjonslege Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Leif Gaarder 1 1849 Fullmektig Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kr. Punsvik 1 1854 Driftsbestyrer Av instans utenfor departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Leif Gaarder 1 1849 Fullmektig Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ruth-Marie Nøstdahl 2 1850 Fullmektig Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Pauline Solheim 2 1854 99 1970
1984 Varamedlem og nestleder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Leder Gisle Nordstrand 1 1805 Byfogd Av andre 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Odd Punsvik 1 1805 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Ruth-Marie Nøstdahl 2 1850 Fullmektig Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Pauline Solheim 2 1854 Husmor 1970
1985 Varamedlem og nestleder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Odd Punsvik 1 1805 Lege Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Ruth-Marie Nøstdahl 2 1850 Fullmektig Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Pauline Solheim 2 1854 Husmor 1970
1986 Vanlig medlem Odd Punsvik 1 1805 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Ruth-Marie Nøstdahl 2 1850 Fullmektig Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Pauline Solheim 2 1854 Husmor 1970
1987 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Odd Punsvik 1 1805 Lege Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Ruth-Marie Nøstdahl 2 1850 Fullmektig Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Pauline Solheim 2 1854 Husmor 1970
1988 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Odd Punsvik 1 1805 Lege Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Ruth-Marie Nøstdahl 2 1850 Fullmektig Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Pauline Solheim 2 1854 Husmor 1970
1989 Vanlig medlem Odd Punsvik 1 1805 Lege Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Simon Hals 1 1805 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Stein Johansen 1 1805 Lege Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Ruth-Marie Nøstdahl 2 1850 Fullmektig Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Pauline Solheim 2 1854 Husmor 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Leiros 1 1805 Spesialpedagog Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Johan Nordgård 1 1805 Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristel Langhard 2 1805 Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Leiros 1 1805 Spesialped Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Johan Nordgård 1 1805 Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Hans Christian Hoff 1 1805 Sorenskriv Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristel Langhard 2 1805 Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1849 Sosialsjef Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Karstad 1 0 Kommunelege Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell Øymo 1 0 Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Haavard Finn 1 0 Kommunelege Av andre 1970
1992 Leder Arne Erik Kirkerud 1 1805 Herredsrettsdom Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristel Langhard 2 1805 Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Leiros 1 1805 Spesialpedagog Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Johan Nordgård 1 1805 Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Haavard Finn 1 0 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjell Øymo 1 0 Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Karstad 1 0 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Johan Nordgird 1 1805 Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Kristel Langhard 2 1805 Av andre 1970
1993 Leder Arne Erik Kirkerud 1 1805 Herredsrettsdom Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Leiros 1 1805 Spesialpedagog Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Johan Nordgård 1 1805 Av andre 1970
1994 Leder Arne Erik Kirkerud 1 1805 Herredsrettsdom Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Leiros 1 1805 Spesialpedagog Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Kristel Langhard 2 1805 Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Knut Karstad 1 Kommunelege Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Øymo 1 Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Haavard Finn 1 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Leiros 1 1805 Spesialpedagog Av andre 1970
1995 Leder Arne Erik Kirkerud 1 1805 Herredsrettsdom Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Kristel Langhard 2 1805 Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Johan Nordgård 1 1805 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Knut Karstad 1 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Haavard Finn 1 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjell Øymo 1 Av andre 1970
1996 Leder Arne Erik Kirkerud 1 1805 Herredsrettsdom Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjell Øymo 1 Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut Karstad 1 Kommunelege Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Haavard Finn 1 Kommunelege Av andre 1970
1997 Leder Arne Erik Kirkerud 1 1805 Herredsrettsdom Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut Karstad 1 Kommunelege Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Haavard Finn 1 Kommunelege Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Kjell Øymo 1 Av andre 1970
2002 Kristel Langhard 1805
2002 Johan Nordgård 1805
2002 Leder Arne Erik Kirkerud 1805 Tingrettsdommer
2002 Per Leiros 1805 Spesialpedagog
2002 Leif Gaarder 1849 Fullmektig
2002 Knut Karstad Kommunelege
2002 Kjell Øymo
2002 Haavard Finn Kommunelege
2003 Knut Karstad Kommunelege
2003 Leif Gaarder Fullmektig
2003 Johan Nordgård
2003 Kjell Øymo
2003 Leder Arne Erik Kirkerud Tingrettsdommer
2003 Haavard Finn Kommunelege
2003 Per Leiros Spesialpedagog
2003 Kristel Langhard