Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal
Utvalgsnummer: 6115000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1963
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1963
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 0 35000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 3 5 38563 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 1 19167 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 4 4 15 17808 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 0 16759 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 1 27719 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1989 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1990 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1991 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1992 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Turid Thomasgaard 2 1502 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Åge Pedersen 1 1503 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Erik Høie 1 1503 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Dagfinn Clemetsen 1 1503 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sverre Halaas 1 1503 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1980 Leder Stian Sørlie 1 1503 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Turid Thomasgaard 2 1502 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Sverre Halaas 1 1503 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1983 Vanlig medlem Øivind Gulbrandsen 1 1502 Sosialinspektør Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Åse Ekroll 2 1502 Kontorfullmektig Av andre 1970
1983 Leder Helge Lillebø 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Halvdan Harkjerr 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Elsa Berit Werring 2 1503 Helsesøster Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Åge Pedersen 1 1503 Lege Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Else Marit Bae 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Åse Ekroll 2 1502 Kontorfullmektig Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Øivind Gulbrandsen 1 1502 Sosialinspektør Av andre 1970
1984 Leder Helge Lillebø 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Varamedlem og nestleder Halvdan Harkjerr 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Else Marit Bae 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Åse Ekroll 2 1502 Kontorfullmektig Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Øivind Gulbrandsen 1 1502 Sosialinspektør Av andre 1970
1985 Leder Helge Lillebø 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Varamedlem og nestleder Halvdan Harkjerr 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Else Marit Bae 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Åse Ekroll 2 1502 Kontorfullmektig Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Øivind Gulbrandsen 1 1502 Sosialinspektør Av andre 1970
1986 Leder Helge Lillebø 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Halvdan Harkjerr 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Else Marit Bae 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Åse Ekroll 2 1502 Kontorfullmekti Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Øivind Gulbrandsen 1 1502 Sosialinspektør Av andre 1970
1987 Leder Helge Lillebø 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Halvdan Harkjerr 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Else Marit Bae 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Åse Ekroll 2 1502 Kontorfullmekti Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Øivind Gulbrandsen 1 1502 Sosialinspektør Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Halvdan Harkjerr 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Leder Helge Lillebø 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Else Marit Bae 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Øivind Gulbrandsen 1 1502 Sosialinspektør Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Åse Ekroll 2 1502 Kontorfullmekti Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Halvdan Harkjerr 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Leder Helge Lillebø 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Else Marit Bae 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Otto Sættem 1 1502 Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Bergliot Ytterhaug 2 1502 Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Solveig Breivik 2 1503 Helsesøster Av andre 1970
1990 Leder Jan Erling Lied 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Kjetil Barman 1 1503 Advokat Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Helge Øverland 1 1503 Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Stig Snoen 1 1566 Kommunelege Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Bergliot Ytterhaug 2 1502 Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Otto Sættem 1 1502 Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Solveig Breivik 2 1503 Helsesøste Av andre 1970
1991 Leder Kjetil Barman 1 1503 Advokat Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Helge Øverland 1 1503 Av andre 1970
1991 Varamedlem og nestleder Jan Erling Lied 1 1503 Sorenskriv Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Leif Syltesæter 1 1557 Kommuneleg Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Stig Snoen 1 1566 Kommuneleg Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Otto Sættem 1 1502 Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Ingrid Mork 2 1502 Kontorsekretær Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Bergliot Ytterhaug 2 1502 Av andre 1970
1992 Leder Kjetil Barman 1 1503 Advokat Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Solveig Breivik 2 1503 Helsesøster Av andre 1970
1992 Varamedlem og nestleder Jan Erling Lied 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Syltesæter 1 1557 Kommunelege Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Stig Snoen 1 1566 Kommunelege Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Otto Sættem 1 1502 Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Ingrid Mork 2 1502 Kontorsekretær Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Bergliot Ytterhaug 2 1502 Av andre 1970
1993 Leder Kjetil Barman 1 1503 Advokat Av andre 1970
1993 Varamedlem og nestleder Jan Erling Lied 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Elin Lillevik 2 1556 Helsesøster Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif Syltesæter 1 1557 Kommunelege Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Stig Snoen 1 1566 Kommunelege Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Ingrid Mork 2 1502 Kontorsekretær Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Otto Sættem 1 1502 Av andre 1970
1994 Leder Kjetil Barman 1 1503 Advokat Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Jan Erling Lied 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Elin Lillevik 2 1556 Helsesøster Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Leif Syltesæter 1 1557 Kommunelege Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Stig Snoen 1 1566 Kommunelege Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Otto Sættem 1 1502 Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Ingrid Mork 2 1502 Kontorsekretær Av andre 1970
1995 Leder Kjetil Barman 1 1503 Advokat Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Jan Erling Lied 1 1503 Sorenskriver Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Elin Lillevik 2 1556 Helsesøster Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Leif Syltesæter 1 1557 Kommunelege Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Stig Snoen 1 1566 Kommunelege Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Johanne Mork 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjarne Storset 1 1560 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Johanne Mork 2 1554 Helsesøster Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjarne Storset 1 1560 Lege Av andre 1970
2002 Otto Sættem 1502
2002 Astrid Mollan 1502
2002 Kjetil Barman 1503 Advokat
2002 Johanne Mork 1554 Helsesøster
2002 Wenche Sørby 1556
2002 Bjarne Storset 1560 Lege
2002 Stig Snoen 1566 Kommunelege
2003 Bjarne Storset Lege
2003 Wenche Sørby
2003 Otto Sættem
2003 Astrid Mollan
2003 Kjetil Barman Advokat
2003 Stig Snoen Kommunelege
2003 Johanne Mork Helsesøster