FORVALTNINGSDATABASEN

Dagfinn Clemetsen

Denne siden viser opplysninger om Dagfinn Clemetsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dagfinn Clemetsen
NSD id-nummer: 4903
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisende kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1503 Sorenskriver 1970 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1503 Sorenskriver 1970